ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРУВАННЯ-ПЕРЕКАЗУ

 ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРУВАННЯ-ПЕРЕКАЗУ

 
1. Українська мова як державна.
2. Мовна свідомість.
3. Мовна політика України.
4. Українська мова в правовому полі України
5. Державність української мови як правовий інститут
6. Концепція Державної мовної політики в Україні 
7. Мова як вирішальний чинник становлення національної держави.
8. Суржик як “хвороба” державної мови.
9. Європейська хартія регіональних або міноритарних мов.
10. Закон про засади державної мовної політики.
11. Методи зміни мовної ситуації в зросійщених містах України.
12. Українська мова на тлі мовного життя світу.
13. Шлях мовно-культурного самоствердження в Україні.
14. Вплив мовної ситуації на розвиток країни.
15. Україна: шлях до Європи