Діаспоріана

 Діаспоріана

Інститут журналістики і масової комунікації Класичного приватногоуніверситету (Запоріжжя) за підтримки ентузіастів та людей доброї волі ініціював створення електронної бібліотеки української діаспори «Diasporiana» – http://diasporiana.org.ua

Засновник й ідеолог проекту – Олег Вікторович Богуславський, директор Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету, дослідник журналістикознавства, доктор наук із соціальних комунікацій, проректор з науково-педагогічної роботи. Проект є одним із загальнонаціональних проектів електронних бібліотек та спрямований на досягнення наступних цілей:

- зміцнення культурних зв’язків і формування позитивного іміджу України у світі.
- забезпечення можливості вільного доступу користувачів до надбань української еміграції за допомогою Інтернет.
- створення електронних копій друкованих документів, що знаходяться у фондах бібліотек та інших закладів культури, приватних колекціях з метою збереження інтелектуальної спадщини та запобігання фізичній втраті документів.
- можливість працювати одночасно з одним і тим же виданням багатьом користувачам та зручність перегляду.

Електронна бібліотека орієнтована на широкі кола користувачів і вирішує наступні основні задачі:
- просвітницьку, в рамках якої формуються колекції, спрямовані на поширення знань про українську еміграцію та її досягнення.
- наукову, направлену на сприяння глибокому вивченню теми (предмету) науковцями і фахівцями в галузі суспільних і гуманітарних дисциплін.