Перелік освітніх програм ступеня „Доктор філософії”

Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2021році вступної кампанії

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензова-ний обсяг

Сертифікат про акредитацію, термін дії

01 Освіта/ Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

15

Не акредитована

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка підприємства

40

Не акредитована

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

15

Не акредитована

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика та соціальні комунікації

10

Не акредитована

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

15

Не акредитована

08 Право

081 Право

Право

25

Не акредитована

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

20

Не акредитована

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

40

Не акредитована