Візит делегації Класичного приватного університету до Університету економіки в м. Бидгощі, Польща

З 03 липня 2017 року по 07 липня 2017 року відбувся відповідний візит делегації Класичного приватного університету до Університету економіки в м. Бидгощі, Польща.

 

 

 

 

Представники делегації Класичного приватного університету:

 • Покатаєва Ольга Вікторівна - д.е.н., проф., перший проректор Класичного приватного університету
 • Мерзляк Анжела Віталіївна – д.держ.упр., професор, Директор інституту управління Класичного приватного університету
 • Трохимець Олена Іванівна – д.е.н., доцент, начальник відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків Класичного приватного університету
 • Віхорт Юлія Володимирівна - заступник директора інституту управління Класичного приватного університету

Програма перебування делегації мала дуже щільний графік та тривалі зустрічі з питань міжнародної, наукової та навчальної діяльності.
Відкрив програму делегації 04 липня 2017 р. декан факультету здоров’я і спорту Олександр Скалій, який провів екскурсію кампусом університету та пояснив принципи роботи факультетів. 

Офіційно делегацію з приїздом привітали ректор університету д-р Веслав Олжевски та проректор з міжнародних зв’язків Мажена Собчак-Міхайловська. 

Під зустрічей з керівниками підрозділів та департаментів університету  (наукового відділу, відділу міжнародних зв’язків, навчального відділу, відділу дистанційного навчання) обговорювались наступні питання: 

 • подвійне дипломування: ознайомлення  та узгодження навчальних планів для запровадження програми подвійного дипломування; 
 • науково-педагогічне стажування;
 • стажування студентів (літні школи);
 • питання щодо участі у міжнародних програмах мобільності, подання спільних проектів в межах програми Erasmus+;
 • питання щодо участі у спільних проектах на отримання грантів;
 • організація спільних конференцій, семінарів, круглих столів;
 • питання щодо обміну викладачами для читання лекцій, проведення практичних, семінарських занять, майстер-класів, тренінгів; 
 • ознайомлення з роботою Університету, а також з функціонуванням бізнес-інкубатору;
 • видання спільних монографій.