Катаєв Станіслав Львович

Катаєв Станіслав Львович; доктор соціологічних наук, професор.

З жовтня 2001 р. працює на посаді професора, завідувача кафедрою «Соціології і соціальної роботи» Класичного приватного університету.
У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему „Соціокультурна трансформація сучасного українського суспільства” в Інституті соціології Академії наук України м. Києві. У 2003 р. присвоєно вчене звання професора.
Катаєв С.Л. є дійсним членом Академії наук соціальних технологій та місцевого самоврядування. Є членом редколегії декілька наукових видань.
Професор Катаєв С.Л.. є провідним фахівцем з дисциплін «Соціологія», «Сучасна наукова методологія», «Історія та теорія соціології», «Сучасне українське суспільство». Результати його наукових досліджень відображаються в наукових публікаціях, навчальних посібниках, монографіях та впроваджуються у навчальний процес.
За результатами досліджень він опублікував понад 100 робіт, у тому числі монографію “Модернизация общества и социокультурные процессы” та 2 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України. Навчальний посібник «Сучасне українське суспільство», надруковано у видавництві «Центр навчальної літератури» (м. Київ) великим тиражем та використовується вищими навчальними закладами України для підготовки магістрів. Навчальний посібник «Історія та теорія соціології» надруковано у видавництві КПУ.
Лекції Катаєва С.Л. проводяться на високому теоретичному та практичному рівні, носять творчий характер. При викладанні дисциплін він посилається на праці провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців, кваліфіковано пов’язує теоретичний матеріал з його практичною доцільністю.
Наукові інтереси Катаєва С.Л. зосереджені на соціальних проблемах сучасного українського суспільства, зокрема на проблемах особистості, соціокультурних процесів, соціальних проблемах міста, сучасної наукової методології. Всі наукові досягнення впроваджені у навчальний процес, допомагають підвищити якість підготовки фахівців та краще засвоїти теоретичний матеріал.
С.Л. Катаєв є членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій.