14 листопада 2018 р. відбулася XXVІI Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”, що вже стала невід'ємною частиною заходів Класичного приватного університету

Головна мета конференції – полягає в генерації нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.

 

 

 

Роботу конференції урочисто відкрила Лабенська Анна Володимирівна. заступник начальника відділу інвестиційної політики Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної адміністрації, а також розповіла про інвестиційний потенціал Запорізької області.

Модератором конференції виступила проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Класичного приватного університету, д.е.н., професор Покатаєва Ольга Вікторівна. Під час своєї доповіді вона доповіла про розвиток науки у Класичному приватному університеті.

З привітальним словом та доповіддю виступив заступник голови Спілки промисловців та підприємців „Потенціал” Краіній Валерій Григорович, який ґрунтовно окреслив питання щодо ситуаціїя на ринку праці; державні замовлення; корпоративну та соціальну відповідальність підприємств; та взаємодію з підприємствами.
З доповіддю про діяльність відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків Класичного приватного університету виступила начальник відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків, д.е.н., доцент Трохимець Олена Іванівна. Також на адресу університету надійшли відео привітання з нагоди конференції від наших закордонних колег: Академії „Болашак”, м. Караганди, Казахстан та Варненського вільного університету ім.. Чорноризця Храбра, м. Варна, Болгарія.

Загалом у XXVІI Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА” прийняло участь близько 550 осіб.

Під час пленарного засідання з доповідями виступили:

Єльнікова Марина Володимирівна, старший викладач кафедри фізичної реабілітації та здоров’я людини Інституту здоров’я, спорту і туризму імені Т. Самойленко» КПУ, завідувач лабораторії функціональної діагностики – «Результативність фізичної реабілітації чоловіків з метаболічним синдромом за даними лонгітюдинального спостереження». 

Куліченко Алла Костянтинівна, к.пед.наук, доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету – «Переваги та недоліки викладання латині у медичних школах США (ретроспективно-компаративний аналіз)». 

Барковська Тетяна Вікторівна, аспірант кафедри публічного управління та землеустрою Інституту управління КПУ, заступник начальника КУ «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ЗОР – «Моніторинг-організаційно-інституційних засад розвитку системи організації надання медичної допомоги». 

Кліщ Алла Вікторівна, аспірантка Інституту журналістики і масової комунікації КПУ – «Ідея незалежної Української церкви в публіцистичних візіях Романа Рахманного (1963-1977 рр.)». 

Міняйло Анастасія Богданівна, магістрантка Інституту права імені Володимира Сташиса КПУ – «Особливості умов відповідальності завданої немайнової шкоди».

Гутарук Наталія Володимирівна, аспірантка Інституту іноземної філології КПУ – «Специфіка сприйняття дитини і дитинства в епоху античності: літературні і філософські рефлексії». 

По закінченню пленарного засідання всі його учасники отримали почесні грамоти за цікаві доповіді.

У межах конференції відбулися секційні засідання за такими напрямами:

1. Економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання.

2. Сучасні дослідження правознавчих проблем.

3. Механізми і технології публічного управління та менеджменту й їх інформаційне забезпечення в українських реаліях та світі.

4. Сучасні виклики та пріоритети суспільного розвитку в гуманітарному, духовному та педагогічному вимірах.

5. Філологічна освіта у XXI ст.: проблеми та перспективи.

6. Соціальні комунікації в глобальному світі.

7. Проблемні аспекти фізичного виховання, реабілітації, здоров'я людини, спорту, туризму та готельного господарства.

Позитивним у роботі конференції є:

  • конференція надала можливість залучати та заохочувати студентство до науково-дослідної роботи; обмінюватись досвідом, обговорювати наукові проблеми; брати активну участь у розвитку наукового товариства;
  • проведення конференції стало традиційним щорічним заходом;
  • щорічно зростає кількість учасників, секцій, ВНЗ, які долучаються до участі у конференції, розширюється коло питань для обговорення;
  • учасниками конференції є не лише старшокурсники, а й студенти молодших курсів, учні загальноосвітніх навчальних закладів, магістри та аспіранти ВНЗ України, представники органів державної влади;
  • підвищується якість студентських наукових робіт: доповіді студентів носять проблемний, дослідницький характер, мають наукове та практичне значення; 
  • всі доповіді викликають активну дискусію серед студентів.

Отже, актуальним завданням науки та вищої освіти України є визначення конкретних шляхів для подальшого розвитку, які відповідають сучасним національним інтересам і європейським стандартам.