Для осіб, які вступають на основі вступних іспитів відповідно до п.5.12 та п.8.8 Правил прийому

Прийом заяв і документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань

04 «Богослов’я»,

05 «Соціальні та поведінкові науки»,

06 «Журналістика»,

07 «Управління та адміністрування»,

12 «Інформаційні технології»,

24 «Сфера обслуговування»,

28 «Публічне управління та адміністрування»,

29 «Міжнародні відносини»,

08 «Право»

для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (відповідно до п.5.12 та п.8.8 розділу VIII Правил прийому)

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають наоснові вступних іспитів (відповідно до п.5.12 цього розділу та п.8.8 розділу VIII Правил прийому)

І тур 17 червня – 25 червня 2019 року

ІІ тур 04 листопада – 08 листопада 2019 року (тільки заочна)

Додаткова сесія

Проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти

Проведення Класичним приватним університетомфахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

І тур 05 липня - 26 липня 2019 року,

ІІ тур 11 листопада – 20 листопада 2019 року (тільки заочна)

Надання Класичним приватним університетом рекомендацій для зарахування

І тур 05 серпня 2019 року

ІІ тур 21 листопада 2019 року

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

І тур не пізніше 30 серпня 2019 року

ІІ тур не пізніше 29 листопада 2019 року

Наказ про зарахування

І тур не пізніше 30 серпня 2019 року

ІІ тур за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 29 листопада 2019 року

 

Особи, які мають право складати вступні іспити (відповідно до Розділу VIIІ Правил прийому):

Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 081 "Право", 293 "Міжнародне право" беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у Класичному приватному університеті (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 "Сфера обслуговування", 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):
особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2019 року (з 01 квітня).

Особи, які мають право складати вступні іспити (відповідно до Розділу V Правил прийому):

В Класичному приватному університеті передбачено проведення вступних іспитів з іноземної мови замість ЄВІ та зарахування вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на магістерські програми (крім спеціальностей 081 «Право» та 283 «Міжнародне право».