XV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних відносин і світового господарства» 19-20 квітня 2019 року.

Запрошуємо взяти участь у роботі XV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних відносин і світового господарства» Хмельницького національного університету, співорганізотором якої є Класичний приватний університет, яка відбудеться 19-20 квітня 2019 року.

Напрями роботи конференції:
1. Розвиток міжнародних економічних відносин у формуванні конкурентного потенціалу та стратегій розвитку підприємств.
2. Міжнародна логістика, організація міжнародних перевезень та митний супровід товарів в рамках СОТ.
3. Перспективи вдосконалення регулювання фінансово-економічного розвитку підприємств.
4. Роль міжнародних фінансових установ в реформуванні економіки України.
5. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств у формуванні ефектів інтеграції України до ЄС.
6. Міжнародні відносини в умовах сучасних процесів глобалізації та політичної нестабільності.
7. Вплив глобалізації на транскордонний аспект міжнародного туризму.
8. Економічна безпека макро та мезорівня.
9. Економічна безпека субєктів господарювання.
10. Інноваційні підходи до управління соціально-економічними системами.
11. Методи, моделі і механізми підвищення потенціалу підприємств та розвитку бізнесу.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Детальна інформація знаходиться за посиланням:
Інформаційний лист