Науково-дослідна тема кафедри

Науково-дослідна тема кафедри Організаційно-економічні засади формування та розвитку потенціалу суб’єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки (№ 0106U000460).
Керівник - к.е.н., доц. Головкова Л.С., професор кафедри менеджменту

 

Керівники аспірантами і докторантами:

 • Головкова Людмила Степанівна;
 • Метеленко Наталія Георгіївна;
 • Іванов Микола Миколайович;
 • Порохня Василь Михайлович;
 • Гудзь Петро Васильович.

  

Співробітники кафедри наукову діяльність проводять у межах науково-дослідної теми.

Виконуються докторська і кандидатські дисертації, зокрема:

 1. Головкова Людмила Степанівна виконує докторську дисертацію на тему “Формування та розвиток сукупного економічного потенціалу корпорацій”, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Науковий консультант: д.е.н., професор Порохня В.М.;
 2. Юхновська Юлія Олександрівна виконує кандидатську дисертацію на тему: “Розробка системи інтеграції виробництва до регіонально-виробничого комплексу”, спеціальність 08.00.04- Економіка та управління підприємствами. Науковий керівник: к.е.н., професор Головкова Л.С.
 3. Риженко Олексій Миколайович виконує кандидатську дисертацію на тему: “Бюджетування діяльності комерційних організацій”, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Науковий керівник: д.е.н., професор Тян Р.Б.;
 4. Кальєніна Наталія Вікторівна –виконує кандидатську дисертацію на тему: “Організаційно-економічні механізми управління витратами підприємства на основі контролінгу”, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Науковий керівник: к.е.н., професор Головкова Л.С.
 5. Омельчак Г.В. виконує кандидатську дисертацію на тему: “Управління конкурентоспроможністю потенційних можливостей корпорацій”, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Науковий керівник: к.е.н., професор Головкова Л.С.
 6. Реутов А.В. “Розвиток маркетингового потенціалу машинобудівних підприємств в системі інвестиційної економіки”, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Науковий керівник: к.е.н., професор Головкова Л.С.
 7. Лукашов О.О. “Управління трудом потенціалом корпорацій”, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Науковий керівник: к.е.н., професор Головкова Л.С.
 8. Лепинський Костянтин Сергійович “Трансформація системи збуту металургійних підприємств в умовах кризового стану”. Науковий керівник: д.е.н., професор Гудзь П.В.
 9. Романчук Микола Володимирович “Організаційно-економічний механізм ефективного використання виробничого потенціалу промислового підприємства на основі формування раціональної логістичної системи”. Науковий керівник: к.е.н., професор, Метеленко Наталя Георгіївна.

 

У межах наукової теми були захищені кандидатські дисертації:

 • Хацер Максим Володимирович “Організаційно-економічний механізм формування цінової політики підприємства на основі планування витрат” (на прикладі підприємств електротехнічної промисловості) за спеціальністю 08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствами;
 • Радєва Марина Миколаївна “Механізми формування диверсифікаційної політики підприємства в умовах трансформаційної економіки” за спеціальністю 08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствами;
 • Надюк Зіновій Олександрович “Державне управління якістю медичної допомоги в системі охорони здоров’я України” за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління;
 • Педак Інга Семенівна “Ефективність виробництва, переробки та збуту олійно-жирової продукції в Запорізькій області”, спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК;
 • Жданов Віталій Валерійович “Формування та ефективність використання оборотних засобів підприємств”, спеціальність 08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствами;
 • Коломієць Вікторія Миколаївна „Розвиток конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств”, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами;
 • Козуб Олена Вікторівна захистила у 2009 році кандидатську дисертацію за темою „Формування системи управління промисловими підприємствами на засадах контролінгу” спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.
 • Шапурова Олена Олександрівна захистила у 2009 році кандидатську дисертацію за темою „Антикризове управління машинобудівними підприємствами в ринкових умовах” спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.
 • Комазов Павло Валерійович „Моделювання процесів управління вартістю підприємства в умовах ринку”, спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

 

Докторська дисертація:

 • Ткач Анатолій Арсентійович “Формування інституціональної системи ринкової інфраструктури транзитивної економіки” за спеціальністю 08.01.01 – Економічна теорія.