В Інституті управління КПУ завершилось навчання керівників закладів охорони здоров’я!

У січні – лютому 2020 року у Класичному приватному університеті м. Запоріжжя завершилось навчання керівників закладів охорони здоров'я м. Запоріжжя та Запорізької області.

 

 

 

 

Та відбулись захисти кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» відповідно до вимог Наказу Міністерства охорони здоров’я України №1977 від 31.10.2018 р. „Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” за спеціальностями галузей знань 07 – Управління та адміністрування та 28 – Публічне управління та адміністрування, зокрема:
073 – Менеджмент (освітня програма – Адміністративний менеджмент) (присвоєно освітню кваліфікацію – магістр менеджменту, професійну кваліфікацію – менеджер (управитель) з адміністративної діяльності);
073 – Менеджмент (освітня програма – Менеджмент організацій і адміністрування) (присвоєно освітню кваліфікацію – магістр менеджменту, професійну кваліфікацію – менеджер (управитель));
281 – Публічне управління та адміністрування (присвоєно освітню кваліфікацію – магістр публічного управління та адміністрування);.

Захист кваліфікаційних робіт став підсумком плідного навчання у стінах Класичного приватного університету, закладу освіти IV рівня акредитації, що має 27-річний досвід підготовки висококваліфікованих управлінських кадрів для різних сфер та галузей діяльності.

У закладі створено всі умови для комфортного навчання, якими здобувачі вищої освіти мають можливість користуватися протягом своєї фахової підготовки, у тому числі сучасна розвинена матеріально-технічна база університету (зручні аудиторії, велика бібліотека, комп’ютерні зали), віртуальний освітній простір з доступом до навчальних матеріалів у будь-який зручний для студента час, постійний супровід, підтримка та ґрунтовні консультації викладачів.

В Інституті управління КПУ, під керівництвом Директора Інституту, доктора наук з державного управління, професора Мерзляк Анжели Віталіївни, студенти мали змогу отримати якісні знання з техніки адміністративної діяльності, теорії організацій, управління трудовими ресурсами, управління конкурентоспроможністю підприємств, фінансового менеджменту, психології управління, державного управління, управління ресурсами та антикризового управління й інших дисциплін відповідно до навчального плану підготовки, розвинути свої управлінські здібності та адміністративні навички й набути спеціальні фахові компетенції, що в результаті надає право роботи за фахом відповідно до спеціальності та кваліфікації та в свою чергу можливість обіймати керівні посади у закладах охорони здоров’я.

Ефективному навчанню сприяло доброзичливе ставлення адміністративного персоналу Інституту, заступника директора з навчальної, навчально-методичної та виховної роботи, кандидата економічних наук, доцента Віхорт Юлії Володимирівни й високопрофесійного професорсько-викладацького складу випускових кафедр: кафедри менеджменту, на чолі з завідувачем кафедри, доктором економічних наук, професором Томаревою-Патлаховою Вікторією Валеріївною та кафедри публічного управління та землеустрою, на чолі з завідувачем кафедри, доктором наук з державного управління, професором Мордвіновим Олександром Григоровичем.

На підставі рішення екзаменаційних комісій випускникам присвоєно відповідну кваліфікацію, а в березні відбудеться урочисте вручення дипломів магістра державного та додатків до нього європейського зразка, що засвідчить та підкріпить практичні навички й управлінський досвід керівних кадрів сфери охорони здоров’я м. Запоріжжя та Запорізької області й надасть можливість для подальшого професійного та кар'єрного зростання!