Про діяльність Школи молодого науковця

З метою професійного зростання молодих учених з 14 по 21 серпня 2020 року при Міністерстві освіти і науки України працювала Літня школа молодих науковців Ради молодих учених, учасником якої, після конкурсного відбору, стала Учений секретар Інституту економіки Класичного приватного університету, к.е.н, доцент, заступник завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування Зеркаль Анастасія Вікторівна.

 

 

Основні завдання Літньої школи молодого науковця:
1) сприяти розвитку професійного рівня та формуванню наукового потенціалу молодих вчених;
2) забезпечити молодих вчених консультативною та експертною допомогою;
3) забезпечити оволодіння сучасними формами організації та проведення наукових досліджень;
4) запровадити засади академічної етики та доброчесності.

В межах проведення Літньої школи молодого науковця було розглянуто наступні питання:
- Правові засади наукової діяльності в Україні та закордоном.
- Комунікація у науковому середовищі.
- Індивідуальні можливості фінансування наукової діяльності молодих учених.
- Академічна доброчесність: на перетині етики, права і техніки.
- «Загальнонаукові компетентності» та «універсальні навички дослідника»: їх дійсний зміст і шляхи освоєння.

Анастасія Зеркаль, учений секретар Інституту економіки КПУ: «Мені приємно представляти Класичний приватний університет на цьому унікальному заході. В межах школи молодого науковця було проведено надзвичайно фахові та змістовні лекції, а цікаві та креативні завдання для самостійної роботи дозволили закріпити матеріал та опрацювати нагальні питання забезпечення академічної доброчесності, статусу молодого вченого, важливих аспектів пошуку інформації та оформлення дослідження, відстеження його актуальності, ролі комунікацій у житті вченого та важливих компетентностей, що варто розвивати. Участь у школі молодого науковця Ради молодих вчених при МОН України відкриває шлях до нових можливостей для вчених та мотивує на подальшу наукову діяльність!».

Урочисте засідання та підведення підсумків роботи першої Літньої школи молодих науковців Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України відбулося 4 вересня 2020 року, де всі учасники отримали сертифікати.