Довідник міських телефонів Класичного приватного університету

Абонент

Міський тел.

Приймальна ректора

(061) 787-33-96

Приймальна ректорату

(061) 22-80-778

Вчений секретар Вченої Ради

(061) 22-80-776

Спеціалізовані Вчені Ради

(061) 22-80-779

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

Директор

(061) 22-80-783

Заст. директора з навчальної, навчально-методичної та виховної роботи (денна форма навчання)

(061) 22-80-784

Заст. директора з навчальної та навчально-методичної роботи (заочна форма навчання)

(061) 22-80-785

ІНСТИТУТ ЗДОРОВ’Я, СПОРТУ І ТУРИЗМУ

 

Директор

(061) 22-80-786

Заст. директора з навчальної, навчально-методичної та виховної роботи (денна форма навчання)

(061) 22-80-787

Заст. директора з навчальної та навчально-методичної роботи (заочна форма навчання)

(061) 22-80-789

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ і ПРАВА

 

Директор

(061) 22-80-790

Заст. директора з навчальної та навчально-методичної роботи (спеціальності: Право, Правоохоронна діяльність, Міжнародне право)

(061) 22-80-791

Заст. директора з навчальної та навчально-методичної роботи (денна та заочна форми навчання, економічні спеціальності)

(061) 22-80-813

Заст. директора з соціально-виховної роботи

(061) 22-80-798

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ І МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

Директор

(061) 22-80-814

Заст. директора з навчальної та навчально-методичної роботи

(061) 22-80-815

ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 

Директор

(061) 22-80-819

Заст. директора з навчальної, навчально-методичної та виховної роботи

(061) 22-80-820

Методист

(061) 764-27-49

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КПУ

 

Директор

(061) 22-80-825

Заст. директора з навчально-виховної роботи (денна форма)

(061) 22-80-841

Заст. директора з навчальної та навчально-методичної роботи (заочна форма)

(061) 22-80-829

Деканат

050-454-28-71

Приймальна комісія Фахового коледжу

050-456-18-75

ВІДДІЛИ, ПІДРОЗДІЛИ, ЦЕНТРИ, СЛУЖБИ

Фінансово-економічний відділ

(061) 22-80-845

Бухгалтерія

(061) 22-80-847

Відділ управління персоналом

(061) 22-84-729

Юридичний відділ, юрисконсульт

(061) 22-84-737

Навчальний відділ

(061) 22-80-842

Аспірантура та докторантура

(061) 22-84-803

Відділ міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами

(061) 22-84-808

Відділ профорієнтаційної, соціальної та виховної роботи

(061) 22-80-850

Центр військової підготовки та цивільного захисту

(061) 22-80-792

Центр дистанційних технологій навчання

(061) 22-80-824

Центру підвищення кваліфікації

(061) 22-80-823

Приймальна комісія університету

(061) 22-85-859

(061) 764-14-91

050-405-97-57

Гуртожиток КПУ

(0612) 62-60-65

СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС

 

Директор

(0612) 63-97-62

Черговий адміністратор. Вахта

(0612) 63-99-70

Адміністратор готелю

(061) 22-85-857

КОМУТАТОР для переключення на внутрішню мережу КПУ

(061)764-67-50