Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників

З метою підвищення якості роботи викладачів, завідувачів кафедр, директорів інститутів щорічно проводиться аналіз результатів виконання планів організаційної, навчальної, навчально-методичної, наукової, профорієнтаційної роботи та проводиться атестація. Атестація науково-педагогічних співробітників відбувається на засіданнях кафедр, завідувачів кафедр – на вчених радах інститутів, директорів інститутів – на засіданні ректорату.

Наказ 2016/2017 н.р.

Наказ 2017/2018 н.р.

Наказ 2018/2019 н.р.

Наказ 2019/2020 н.р.

Наказ 2020/2021 н.р.