Торкут Наталія Миколаївна

    Завідувач кафедри: Торкут Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн), професор. Член (ESSE) Європейської асоціації англістів, член двох спеціалізованих рад (Д.26.178.02; Д 17.127.05) із захисту дисертацій, член української асоціації викладачів зарубіжної літератури, член Європейської асоціації дослідників Шекспіра (ESRA), член Британсько-українського товариства, член Міжнародного шекспірівського центру (Тімішоара, Румунія), відмінник освіти України.

    Кандидатську дисертацію («Особливості поетики романів Томаса Лоджа») за спеціальністю «література країн Західної Європи, Америки і Австралії» захистила у 1991р. у Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова. Успішно закінчила докторантуру відділу світової літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України і у 2000р. захистила докторську дисертацію на тему «Генезис, поетика і жанрова система англійської прози пізнього Ренесансу (малі епічні форми та «література факту») в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

    З 2002 р. має вчене звання професора. Провідний науковий співробітник українського міжвузівського науково-дослідного шекспірівського центру, науковий керівник Лабораторії ренесансних студій, що є проектом Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та Класичного приватного університету. Головний редактор фахового збірника „Ренесансні студії”, що є спільним виданням Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та Класичного приватного університету.
    У 2009 р. за рішенням Круглого столу І Міжнародної конференції «Поетичний універсум «Сонетів» В. Шекспіра: рецепція, дослідницькі інтерпретації, переклади» було засновано Український міжуніверситетський науково-дослідницький шекспірівський центр, очолюваний проф. Торкут Н.М. Сьогодні центр є потужною науковою структурою, яка консолідує українських шекспірознавців та виконує важливі інтелектуально-просвітницькі функції. Центр видає науковий часопис «Шекспірівський дискурс», головним редактором якого є Н.М. Торкут.

    Проф. Торкут Н.М. викладає дисципліни «Вступ до літературознавства», „Теорія літератури”, «Новітні методології літературознавчого аналізу», «Історія та теорія літературно-художньої критики», „Історія зарубіжної літератури” (перша половина XІX cтоліття), „Актуальні проблеми вивчення англійської літератури доби Відродження”, „Актуальні проблеми вивчення творчості В. Шекспіра”.

    Здійснює керівництво аспірантурою за шифром 10.01.04 – література зарубіжних країн. Дев’ять аспірантів, що писали дисертації під керівництвом доктора філологічних наук, професора Наталії Миколаївни Торкут, стали кандидатами філологічних наук (Василина К.М., Гутарук О.В, Лілова О.Є., Сидоренко О.В., Штефан Г.А., Хитрова-Бранц Т.В., Тарасенко К.В., Федоряка Л.Д., Лазаренко Д.М.). Працює з обдарованою молоддю в форматі майстер-класу для молодих дослідників „Літературна панорама шекспірової доби” та в рамках Малої Академії наук України. Є організатором інтелектуально-просвітнцького проекту «Шекспірівський кінозал».

    Наукові інтереси: література і культура доби Відродження, творчість В. Шекспіра, художній поетичний переклад, компаративістика, теорія літератури.

    Має більш ніж 100 наукових праць, серед яких і монографія «Проблеми ґенези і структурування жанрової системи англійської прози пізнього Ренесансу (малі епічні форми та «література факту»), вступні статті до фундаментальних видань творів В. Шекспіра („В. Шекспір: історія та драматичні хроніки”) та О. Генрі („Коловороти долі Вільяма Сідні Портера”), статті у колективній монографії «Літературна галерея англійського Ренесансу (творчі біографії сучасників Шекспіра)».