Вітаємо з акредитацією!!!

21 грудня 2021 року на черговому засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було ухвалено рішення про успішну акредитацію освітньо-професійної програми Економіка підприємства спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти у Класичному приватному університеті.
Сертифікат про акредитацію видано строком на п’ять років (до 01.07.2027)

Щиро вітаємо гаранта освітньої програми професора Семенова Андрія Григоровича, науково-педагогічних працівників, фахівців структурних підрозділи університету, студентську спільноту, роботодавців, випускників з успішним проходженням акредитації та новим етапом у розвитку кафедри економіки.

Дякуємо всім за сумлінну працю, відповідальне ставлення, командну роботу, згуртованість та професіоналізм, які стали запорукою успішного завершення цього важливого етапу та привели до об’єктивної оцінки нашої діяльності!

Висловлюємо подяку за фахову роботу експертної групи та галузевої експертної ради, а також за надані пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення освітньої програми.