Увага вступників для здобуття ступеня магістра!

Для вступу у 2022 році для здобуття ступеня магістра на основі диплома бакалавра для спеціальностей галузей 05, 06, 07, 28 необхідно скласти МТНК (магістерський тест навчальної компетентності). Для вступників на ці спеціальності на основі диплома магістра (спеціаліста) МТНК складати не потрібно.

МНКТ складати не потрібно для вступу на спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта, 017 Фізична культура і спорт, 035 Філологія, 035 Філологія, 041 Богослов’я, 121 Інженерія програмного забезпечення, 193 Геодезія та землеустрій, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 231 Соціальна робота, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 262 Правоохоронна діяльність. Здобувачі вступають тільки за результатами розгляду мотиваційних листів.

Для вступу на спеціальності 081 Право та 293 Міжнародне право необхідно скласти МКТ (магістерський комплексний тест).