Мета діяльності

Мета діяльності

            Метою діяльності ЛРС є проведення наукових досліджень, спрямованих на вивчення особливостей перебігу культуротворчих процесів в ренесансній Європі, впровадження результатів наукового пошуку у навчальний процес шляхом створення нових навчальних курсів та спецкурсів, координація інтелектуального пошуку вітчизняних ренесансознавців через видання фахового журналу “Ренесансні студії”, а також підтримка міжнародного наукового співробітництва з інституціями та фахівцями, які займаються вивченням культури доби Відродження. Крім того, ЛРС здійснює літературні переклади ранньо-новоанглійських текстів українською мовою, що сприяє введенню у науковий обіг вітчизняного ренесансознавства “нових” персоналій і творів, та ініціює й проводить просвітницько-популяризаторські акції, покликані підвищувати загально-інтелектуальний рівень української молоді.