Наукові дослідження
№ з/п
Державний реєстраційний номер
Кафедра
Назва роботи
Науковий керівник
Термін виконання роботи
Види наукової продукції
Інститут права імені Володимира Сташиса
1.      
0111U008728
цивільного, адміністративного та фінансового права
Фінансово-правове регулювання публічних відносин в Україні
Монаєнко А.О.
вересень
2016 р.
тези, статті, монографії, дисертації
2.      
0111U008727
кримінального процесу та криміналістики
Організаційно-правове, науково-методичне й інформаційне забезпечення досудового слідства та судового провадження
Лукашевич В.Г.
вересень
2016 р.
тези, статті, монографії, дисертації
3.      
0112U008379
теорії, історії держави і права та міжнародного права
Актуальні проблеми історії, теорії та філософії держави і права
Бостан С.К.
грудень 2017 р.
тези, статті, монографії
Інститут управління
5.      
0116U002645
публічного управління та землеустрою
Теорія і практика публічного управління й адміністрування в Україні та зарубіжних країнах
Мерзляк А.В.
березень 2021 р.
тези, статті, монографії, дисертації
6.      
0114U006397
освіти та управління навчальним закладом
Розвиток творчої особистості в історії та теорії педагогіки
Сущенко Т.І.
листопад
2019 р.
тези, статті, монографії, дисертації
Інститут журналістики і масової комунікації
7.      
0116U002646
соціології та соціальної роботи
Активізація громадянського суспільства в сучасній Україні
Катаєв С.Л.
лютий 2021 р.
тези, статті, монографії, дисертації
8.      
0116U002644
журналістики, реклами і соціальних комунікацій
Медіа у новій соціокомунікативній парадигмі
Богуславський О.В.
березень 2021
тези, статті, монографії, дисертації
9.      
0112U007324
практичної психології
Соціально-психологічні та педагогічні засади розвитку особистості в сучасному суспільстві
Бочелюк В.Й.
жовтень 2017 р.
тези, статті, монографії, дисертації
Інститут економіки
11.  
0112U007364
економіки та маркетингу
Розробка кількісних методів оцінювання та механізмів забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем
Порохня В.М.
січень 2018 р.
тези, статті, монографії, дисертації
12.  
0116U000799
економіки та маркетингу
Формування механізмів стабілізації функціонування промислових підприємств на засадах антикризового управління
Семенов А.Г.
лютий 2021 р.
тези, статті, монографії, дисертації
13.  
0116U004350
фінансів, підприємництва та біржової діяльності
Науково-методичне забезпечення фінансово-економічних процесів
Салига К.С.
червень 2021 р.
тези, статті, монографії, дисертації
Інститут здоров’я, спорту і туризму
14.  
0113U000729
теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання
Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання та спорту осіб різного віку
Захаріна ЄА.
лютий
2018 р.
тези, статті, монографії, дисертації
15.  
0113U000580
фізичної реабілітації
Індивідуалізація заходів фізичної реабілітації щодо осіб з особливими потребами та спортсменів
Волкова С.С.
(Єльнікова М.В.)
лютий
 2018 р.
тези, статті, монографії, дисертації
Інститут іноземної філології
16.  
0113U000581
англійської філології та зарубіжної літератури
Інтеграція когнітивного, деструктивного, соціолінгвістичного та культурологічного підходів у дослідженні європейських мов та міжкультурної комунікації
Латун Л.М.
лютий
2018 р.
тези, статті, монографії, дисертації