Сьогодення

За роки існування Навчально-науковий комплекс Класичного приватного університету перетворився на величезну потужну структуру, став, по суті, візитною карткою Класичного приватного університету.

Навчально-науковий комплекс – регіональний науково-освітній комплекс (НОК) активного навчання та особистого постійного вдосконалення світогляду ефективно діє в напрямі координації спільної діяльності його засновників та учасників щодо раннього профілюванню учнів старшої школи та впровадження ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами з використанням сучасних науково обґрунтованих методів активного здобуття знань, розвитку творчих здібностей осіб, які навчаються, їх фізичного і духовного вдосконалення, прищеплення їм прагнення до постійного оновлення знань, розширення світогляду протягом усього життя, розв’язання спільних завдань зі створення умов для ефективного використання наявного науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічної бази. Це основна мета навчально-наукового комплексу, його місія.

Навчально-науковий комплекс сьогодні – це:
181 навчальних та наукових закладів, серед яких:
12 – університетів, інститутів;
21 – технікумів, коледжів;
6 – навчальні заклади системи профтехосвіти;
138 – загальноосвітніх навчальних закладів;
4 – наукові заклади.

Стан Науково-освітнього комплексу загалом та динаміка його розвитку свідчать про зміцнення позицій Класичного приватного університету в освітньому просторі нашого регіону та України, розширення зв’язків з іншими навчальними закладами, реалізацію на практиці неперервної ступеневої підготовки.
Виділимо найважливіші події в історії Науково-освітнього комплексу, через які проявляються основні тенденції його розвитку:

 • 3 вересня 1998 р. - день народження Науково-освітнього комплексу (підписано наказ Міністерства освіти України №325 про організацію Комплексу).
 • 1999 р. - прийом перших навчальних закладів - учасників НОК та перший прийом до університету їх випускників.
 • 2000 рік - початок підготовки учнів шкіл - учасників НОК через систему підготовчого курсу.
 • 2001 рік - організація Інституту представників університету в навчальних закладах НОК (міста та області) з науково-методичної роботи.
 • 2002 рік - науково-освітній комплекс „ЗІДМУ - ЗТК" увійшов до складу навчально-наукового комплексу „Нова освіта" на базі Національного технічного університету України „КШ".
 • 2002 - 2003 н. рік - відкриття в 10 школах - учасницях НОК класів Гуманітарного університету „ЗІДМУ".
 • 2003 - 2004 н. рік - до складу НОК увійшла максимальна кількість навчальних та наукових закладів - 36.
 • 2005 рік - розпочалась цільова підготовка керівників та педагогів навчальних закладів НОК через систему магістратури (спеціальності „Управління навчальним закладом" та „Педагогіка вищої школи").
 • 2006 - 2007 н. рік - розпочата дослідно-експериментальна робота (наказ Міносвіти і науки України №500) з питання безперервної профільної освіти в системі взаємодії школа - вищий навчальний заклад.
 • 2007 рік - відкриття та перший прийом до Коледжу Класичного приватного університету.
 • 2008 рік - відкриття Центру «Обдарованість» при Класичному приватному університеті.
 • 2010 рік - перший випуск у Коледжі Класичного приватного університету.
 • 2010 рік - стартує програма по залученню особливо обдарованих випускників шкіл для навчання за регіональним замовленням.
 • 2011 рік - розпочата активна співпраця та укладання договору з Запорізьким обласним конгресом інвалідів для залучення на навчання людей з особливими потребами.
 • 2011 рік - створення «Школи сучасних знань».
 • 2012 рік - загальна кількість навчальних та наукових закладів – членів НОК досягла 175.
 • 2013 рік - завершальна стадія дослідно-експериментальної роботи (наказ Міносвіти і науки України №500) з питання безперервної профільної освіти в системі взаємодії школа - вищий навчальний заклад.
 • 2014 рік - перехід на системний рівень роботи по підвищенню кваліфікації в рамках НОК керівників та викладачів навчальних закладів.
 • 2015 рік - узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи - унавчально-методичному посібнику «Профільна школа - шлях до свідомого вибору професії» (рекомендовано Міністерством освіти і науки України до використання у загальноосвітніх та позашкільнихнавчальних закладах).