Науково-освітній комплекс

Класичний приватний університет став одним із провідних центрів освіти в регіоні. Більше ніж 160 навчальних та наукових закладів Запорізького й інших регіонів плідно співпрацюють з університетом у рамках Науково-освітнього комплексу, мета якого – створення системи ступеневої освіти з ранньою професійною орієнтацією молоді шляхом використання науково-педагогічних кадрів, наукових лабораторій і матеріально-технічної бази засновників і членів комплексу.