Зразки заяв на отримання дипломних та магістерських робіт

 

Зразки заяв на отримання                                                                                  

дипломних та магістерських робіт                                Проректору КПУ

                                                                                                                                        з навчальної роботи

                                                                                                                                        Кравченку В.М.

                                                                                                                                        __________________

                                                                                                                                                                                     __________________

 

                                                                                                                                                                                     (від кого, П.І.Б.)

                                               

 

З А Я В А

 

Прошу видати дипломну (магістерську) роботу

_______________________________________________

( тема дипломної (магістерської) роботи,ії автор)

для  ______________________________________________________

(вказати  мету використання)

в читальному залі бібліотеки КПУ   з ____ по ____  ___________20 _ р.

 

 

 

 

 Дата                                                                                     Підпис

 

Науковий керівник                                                          (П.І.Б.)