Зразок заяви на отримання дисертації

 

 

Проректору КПУ

з наукової роботи

 Монаєнку А.О.

________________

________________

______________

 

 

ЗАЯВА

 

            Прошу Вашого дозволу ознайомитися з дисертацією_________________________

____________________________________________________________________________

                      (тема дисертації, її автор)

____________________________________________________________________________

в читальному залі бібліотеки КПУ з _____ по _______ ______________ 20__р.

 

 

 

 

Дата                                                                                                             Підпис

 

 

Науковий керівник                                                                                     (П.І.Б.)