Запрошення

Інститут Управління
Класичного приватного університету
запрошує отримати найсучасніші та
найперспективніші спеціальності
 „Адміністративний менеджмент
та „Бізнес-адміністрування

 

 спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів
за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр”
на основі базової (ОКР „бакалавр”) або повної вищої освіти                            
(ОКР „спеціаліст”, „магістр”) будь-якого напряму підготовки чи спеціальності)

 

НАВЧАЮЧИСЬ У НАС ВИ МАТИМЕТЕ МОЖЛИВІСТЬ:

 • навчатися за програмами підготовки магістрів, розробленими на основі вивчення сучасного міжнародного досвіду;
 • отримати спеціальності, які є практично орієнтованими та відповідають потребам сучасного ринку праці;
 • отримати диплом магістра державного зразка;
 • по закінченню навчання обіймати топові керівні посади: генеральних директорів (голова, президент) компанії, директорів об’єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів і т.д.), директорів філій, представництв, керівників функціональних підрозділів, бізнес-консультантів з економічних та фінансових питань, керівників проектів і т.д.
 • у разі формування цільової групи із співробітників підприємства скористатися пільгою в навчанні, яке може проводитись як на базі університету, так і на базі підприємства.

Основні дисципліни програми підготовки магістрів
зі спеціальності „Бізнес-адміністрування”:

 • Менеджмент організацій
 • Теорія організацій
 • Управління трудовими ресурсами
 • Техніка адміністративної діяльності
 • Керівник адміністративної служби
 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Аудит і оцінювання управлінської роботи
 • Управління змістом робіт
 • Управління інформаційними зв’язками
 • Корпоративне управління
 • Соціальні системи та соціологічні методи їх дослідження
 • Економіка і організація праці
 • Регулювання ринку праці та соціально-трудових відносин
 • Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності
 • Управлінське консультування
 • Соціальний захист населення

зі спеціальності „Адміністративний менеджмент”

 • Стратегічне управління
 • Антикризове управління
 • Бюджетування діяльності підприємства
 • Економічне моделювання
 • Економічний аналіз і діагностика бізнесу
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Інформаційні та Інтернет-технології, електронна комерція
 • Кількісні методи в управлінні
 • Методологія наукових досліджень
 • Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків
 • Практикум з діагностики фінансового стану підприємства
 • Реінженірінг бізнес-процесів
 • Управління інноваційним розвитком підприємства
 • Управління проектами
 • Цінова політика

Терміни навчання в магістратурі зі спеціальності:
„Адміністративний менеджмент” – 1 рік,
„Бізнес-адміністрування” – 1,5 роки.

Форма навчання: денна та заочна.

З повагою та сподіванням на плідну співпрацю,
 адміністрація Інституту управління КПУ