Конференція „Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні”

  25 листопада 2011 року у Класичному приватному університеті відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні”.

  Конференція проходила за підтримки Управління державної служби Головного управління державної служби України в Запорізькій області та Інституту інформаційних та соціальних технологій Класичного приватного університету. На запрошення організаторів заходу відгукнулися аспіранти, докторанти та викладачі різних ВНЗ України.
Метою проведення конференції було обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з визначенням раціональних форм і механізмів управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, обмін науковою інформацією щодо вивчення передового вітчизняного та закордонного досвіду публічного управління, інстуційного розвитку державної служби та обґрунтування його удосконалення у практиці державного будівництва в Україні.
  Відкрили конференцію вітальним словом перший проректор – директор НОК Класичного приватного університету, доктор фізико-математичних наук, професор Горбань Олександр Миколайович; перший проректор Класичного приватного університету, кандидат історичних наук, професор Фролов Микола Олександрович; проректор з наукової роботи класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор Монаєнко Антон Олексійович; заступник начальника Управління державної служби Головдержслужби України в Запорізькій області Бамбизова Світлана Іванівна.
  У цілому, учасники конференції вислухали близько 100 доповідей та обговорили питання за такими напрямами: пріоритети та механізми державного управління процесами модернізації національної економіки; трансформація соціальної політики України на шляху інтеграції в європейське співтовариство; проблеми формування та реалізації державної політики у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища; розбудова системи місцевого самоврядування України: тенденції та перспективи; управління дизайн-проектами у вищій школі; психологічні проблеми управління соціальними організаціями та проблемами; соціальні аспекти публічного управління.
  Підсумки ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні” свідчать про важливість обговорення проблем у галузі державного управління та необхідність їх вирішення. Це говорить про доцільність та необхідність проведеного наукового заходу.