ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Системний аналіз. Інформатика. Управління”

Вже третій рік поспіль у березні Інститут інформаційних та соціальних технологій Класичного приватного університету за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академії наук вищої школи України, Запорізької обласної держаної адміністрації проводить Міжнародну науково-практичну конференцію „Системний аналіз. Інформатика. Управління”.

На конференції було представлено 176 доповідей з усіх регіонів України, а також з Білорусії, Росії, Узбекистану та Казахстану.

Доповіді відзначалися актуальністю та практичною цінністю.

Директор Інституту прикладної математики та сертифікації (м. Москва) д. т. н. О.І. Костогризов представив детальний огляд сучасних стандартів моделювання системних процесів, оригинальних моделей та інструментарію для ефективності систем протиаварійної підготовки підприємств.

У доповідях к.т.н. І.О. Карлова І д.ф.-м. н. В.Д. Кошура (Сибірський федеральний університет, м. Красноярськ) були представлені результати дослідження сучасних методів та моделей поновлення пропущених значень у масивах даних, а також дворівнева мультиагентна система пошуку глобальних екстремумов негладких поліекстремальных функцій у задачах великої розміреності.

Д.т.н. В.А. Вишинський (Інститут кібернетики НАНУ) розглянув проблеми розробки програмного забезпечення, породжені нанотехнологіями виготовлення елементної бази сучасних комп’ютерів. Д. ф.-м. н. В.М. Соловйов (Черкаський національний університет) здійснив детальний аналіз підходів до визначення поняття складності систем, методів її оцінювання і практичного використання в аналізі економічних систем.
Д. ф.-м. н. В.Є. Бахрушин (Класичний приватний університет) представив результати статистичноо анализу завдань тестів Зовнішнього незалежного оцінювання 2009 – 2011 н. р.

Актуальна проблема ціноутворення в сфері постачань і транзиту газу була проаналізована д. ф.-м. н. А.М. Пасичником (Академія податкової служби України). Директор Інституту інформаційних та соціальних технологій, д. е. н., професор М.М. Іванов (Класичний приватний університет) проаналізував нові рішення в галузі розробки систем підтримки ухвалення рішень економічними об'єктами.

Із цікавими повідомленнями виступили Т.В. Бармакова (Московський державний технологічний університет «СТАНКІН»), І.О. Єрмолаєва (Ростовський державний медичний університет), Т.А. Желдак (Національний гірський університет), Л.О. Киріченко (Харківський національний університет радіоелектроніки), А.І. Клишоногий (Український державний химіко-технологічній університет), Б.А. Кочетов (Радіоастрономічний інститут НАН України), Т.П. Мокрицька (Дніпропетровський національний університет), С.А. Назарова (Харківський національний економічний університет), Л.А. Пархоменко (Запорізький національний технічний університет), М.А. Поляків (Запорізький національний технічний університет), Д. Тельман (Євразійський національний університет, Казахстан) і багато інших учасників.

Учасники конференції, набувши цікавий досвід обміну науковими, методичними, практичними здобутками, мали змогу ознайомитися з природними та історичними пам'ятками Запоріжжя!

Сподіваємося, що такі значущі події в науковому житті Інституту інформаційних та соціальних технологій будуть в подальшому набувати тільки більших обертів!