ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні».

11 жовтня 2012 року в Класичному приватному університеті за підтримки Національного агентства України з питань державної служби та Запорізької обласної державної адміністрації, пройшла IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні».

Обмінятись досвідом у галузі державного управління приїхали видатні вчені з усієї України.

За словами організаторів метою конференції стали систематизація наукових знань з актуальних проблем публічного управління в Україні, враховуючи виклики, які виникають у зв’язку з процесами суспільної трансформації та економічного розвитку; оприлюднення результатів наукових досліджень щодо тенденцій розвитку державних та муніципальних інституцій, обґрунтування доцільності їх удосконалення у практиці державного будівництва в Україні на сучасному етапі державотворення; розробка пропозицій щодо реформування публічного управління в контексті європейської інтеграції України.

 

Конференцію відкрили та виступили з вітальним словом:

Монаєнко Антон Олексійович – проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України;

 

 

 

 

 

 

 

 

 Огаренко Віктор Миколайович – ректор Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор;

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сухий Ярослав Михайлович – народний депутат України, кандидат історичних наук, доктор філософії, заслужений працівник промисловості України;

 

 

 

 

 

 

 

Карташов Євген Григорович – депутат Запорізької міської ради, Почесний громадянин м. Запоріжжя, голова правління «Вогнетривного комбінату», кандидат філософських наук;

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жабенко Лариса Володимирівна – заступник директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Національного агентства України з питань державної служби;

 

 

 

 

 

 


Білинська Марина Миколаївнавіце-президент Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор;

 

 

 

 

 

 

 

Серьогін Сергій Михайловичдиректор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України;

 

 

 

 

 

 

   

Ландсман Вадим Аркадійович – директор Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України.


 

 

 

 

 

 

На пленарному засіданні до уваги присутніх були представлені такі доповіді:

 

Проблеми та перспективи реформування трудового законодавства України (Сухий Ярослав Михайлович, народний депутат України, кандидат історичних наук, доктор філософії, заслужений працівник промисловості України)

 

 

 

 

 

 

 

 

        Розвиток наукової діяльності Класичного приватного університету в галузі «Державне управління»(Монаєнко Антон Олексійович, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективи та умови ефективного використання механізму публічно-приватного партнерства (Єрмілов Сергій Федорович, директор Інституту проблем екології та енергозбереження, Голова комітету з енергетичних питань Фонду «Перспективна Україна»)

 

 

 

 

 

 

 

Модернізація державної служби в контексті
реалізації адміністративної реформи в Україні(Жабенко Лариса Володимирівна,
заступник директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Національного агентства України з питань державної служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-ціннісна компонента магістерської підготовки в Національній академії державного управління при Президентові України: трансформаційний конвент
(Білинська Марина Миколаївна, віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор)

 

 

 

 

 

 

Генезис розвитку підготовки магістрів спеціальності «Державна служба» в Класичному приватному університеті (Мерзляк Анжела Віталіївна,проректор з науково-педагогічної роботи, директор Інституту управління Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Механізми державного управління процесами модернізації національної економіки (Амосов Олег Юрійович, перший заступник директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор економічних наук, професор)

 

 

 

 

 

 


Методичні підходи щодо формування конкурентних переваг регіону (Дорофієнко
В'ячеслав Володимирович, завідувач кафедри менеджменту невиробничої сфери Донецького державного університету управління, доктор економічних наук, професор)

 

 

 

 

 

 

Ефективне публічне управління в контексті положень теорії «Нового державного менеджменту»(Іваницька Ольга Михайлівна, завідувач відділу фінансових ринків Науково-дослідного фінансового інституту Державної  навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», доктор наук з  державного управління, професор)

 

 

 

 

 

 

Робота секцій відбувалась за наступними тематичними напрямами:
1. Пріоритети та механізми державного управління процесами модернізації національної економіки.
2. Розбудова системи місцевого самоврядування України: тенденції та перспективи.
3. Трансформація соціальної політики України на шляху інтеграції в європейське співтовариство.
4. Соціально-економічні аспекти публічного управління.
5. Актуальні проблеми регіональної політики.
6. Правове забезпечення публічного управління.
7. Реформування загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 
 

       Гості конференції після наукового заходу були запрошені на прогулянку навколо о. Хортиця.