Міжнародна науково-практична конференція «Регіональний розвиток — основа розбудови української держави».

  4-5 квітня 2012 у Донецькому державному університеті управління пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Регіональний розвиток — основа розбудови української держави».
Організаторами конференції виступили Донецька обласна адміністрація, Донецька обласна рада, Національне агентство України з питань державної служби.

  Модератором конференції виступив депутат обласної ради, ректор Донецького державного університету управління Олександр Поважний.
Прийняли участь в конференції державні службовці та провідні науковці України.
Метою конференції стало визначення проблем регіонального розвитку як основи розбудови Української держави та пошук шляхів вирішення цих проблем.
Класичний приватний університет на заході представив д.ю.н., доцент Монаєнко Антон Олексійович з доповіддю «Проблеми поповнення дохідної частини місцевих бюджетів».
Також на пленарному засіданні прозвучали такі доповіді: 
• Поважний О.С., д.е.н., професор, ректор Донецького державного університету управління: «Моделювання навчального процесу в системі безперервної освіти державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування».
• Федорук А.М., голова Донецької обласної Ради: «Системна оптимізація регіональної політики ЄС і України як засіб підвищення конкурентоздатності економіки».
• Толкованов В.В., к.ю.н., доктор публічного права, голова Національного Агентства України з питань державної служби: «Інноваційні інструменти розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні».
• Гончаренко М.Ф., к.е.н., голова Державної інспекції навчальних закладів України: «Оптимізація мережі навчальних закладів у регіонах як механізм підвищення якості і конкурентоздатності освіти в Україні».
• Ковбасюк Ю.В., д.держ.упр., професор, президент Національної академії державного управління при Президентові України: «Державна кадрова політика: проблеми та шляхи реалізації».

• Лукашенко В.М., заступник голови Донецької обласної державної адміністрації: «Розвиток ОСББ як один із напрямів реформування житлово-комунального господарства в регіоні».
• Стрельбицький М.П., д.ю.н., професор, консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони: «Державне управління та забезпечення багатоманітності поглядів і єдності нації в умовах сучасного інформаційного тероризму в Україні».
• Псарьов Г.Ю., д.держ.упр., заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим: «Формування і реалізація стратегії соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим».

 

За підсумками роботи конференції було ухвалено резолюцію, якою визначено напрями вдосконалення регіональної та галузевої політики України, регулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, визначено механізми підтримки інвестиційної діяльності та комерціалізації наукових розробок, використання організаційних, економічних та нормативно-правових важелів забезпечення розбудови інноваційно-орієнтованої економіки з міцними позиціями на світових та регіональних ринках.
В цілому в роботі конференції взяли участь більше 250 науковців, в числі яких були представники Росії, Білорусі, Казахстану. Науковий потенціал конференції склали — 45 докторів наук, 127 кандидатів наук з 30 українських ВНЗ.