Конференція «Актуальні проблеми публічного та приватного права»

  3 жовтня 2012 р. у Класичному приватному університеті відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми публічного та приватного права», присвячена 20-річчю заснування Університету.

  Конференція відбулася за підтримки Університету Лазарського в м. Варшава (Польща), Запорізької обласної громадської організації вчених, Запорізької обласної організації Асоціації українських правників, Об’єднання вчених Запорізької області, Товариства «Знання» України, Союзу юристів України, Кримінологічної асоціації України.

  Метою проведення конференції стало бажання зробити доступною для вчених, здобувачів та практичних працівників-юристів інформацію про реалізацію правової реформи у світі та в Україні, вдосконалення юридичної науки, зв’язок теорії і практики, гармонізацію національного законодавства з міжнародним правом, обговорення практичних проблем публічного права; сприяння становленню наукових, ділових та особистих контактів між юристами України та інших держав, розширити уявлення про колег, що займаються спорідненою правовою проблематикою.

 

  З вітальним словом виступили: ректор Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор Віктор Миколайович Огаренко, голова Апеляційного суду Запорізької області,кандидат юридичних наук Віктор Валентинович Городовенко,голова Запорізького окружного адміністративного суду,кандидат юридичних наук, доцентОлег Васильович Прудивус.

 

 

 

 

 

 

 

 

   З доповіддю про наукові досягнення Класичного приватного університету у галузі права виступив проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України Антон Олексійович Монаєнко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В обговоренні актуальних питань публічного та приватного права також взяли участь провідні вчені та практики з провідних ВНЗ та інших установ України. До уваги присутніх були представлені доповіді:
«Генезис принципів судової влади» (Городовенко В.В., к.ю.н., голова Апеляційного суду Запорізької області);

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  «Роль і значення адміністративної юстиції в системі судоустрою України» (Прудивус О.В., к.ю.н., доцент, голова Запорізького окружного адміністративного суду;

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Припинення юридичної особи у формі правонаступництва» (Борисова В.І., д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Приватноправові засади в земельному праві» (Шульга М.В., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»);

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 «Актуальні питання публічної власності» (Устименко В.А. д.ю.н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіко-правових досліджень НАН України);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  «Норми права в соціальній комунікації» (Булкін А.М., д.филос.н., професор, Інститут маркетингових комунікацій, м. Москва);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Відповідальність посадових осіб органів державної влади» (Пєтков С.В., д.ю.н., професор, Класичний приватний університет);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Реформування сфери охорони здоров’я в Україні» (Солдатенко О.В., д.ю.н., доцент, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет»);

 

 

 

 

 

 

 

 

    «Інституційна взаємодія держави та приватного інвестора в державно-приватному партнерстві» (Ладиченко В.В., д.ю.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Про користь вивчення права» (Денисова Т.А., д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, Інститут права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету);

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  «Про приватні та публічні засади в аграрному праві» (Уркевич В.Ю., д.ю.н., доцент, Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»);

 

 

 

 

 

 

 

 

  Правове регулювання бюджетних відносин в Україні: проблеми та перспективи розвитку (Воротіна Н.В., к.ю.н., доцент, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Ідеальне та матеріальне в судово-слідчому пізнанні» (Лукашевич В.Г., д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, Класичний приватний університет).

 

 

 

 

 

 

 

 

   У цілому, учасники конференції вислухали близько 250 доповідей та обговорили питання за такими напрямами: історичні, теоретико-методологічні та філософські проблеми публічного і приватного права; розвиток конституційного та муніципального права в Україні: досвід, проблеми, перспективи; правове регулювання діяльності органів публічної влади; адміністративно-правова реформа: напрями подальшого вдосконалення законодавства; фінансово-правове регулювання публічних відносин; нормативне забезпечення охорони громадського порядку; застосування норм кримінального та кримінально-процесуального законодавства та їх ефективність; проблеми цивільно-правового забезпечення механізму захисту прав та свобод порядку; застосування норм кримінального та кримінально-процесуального законодавства та їх ефективність; проблеми цивільно-правового забезпечення механізму захисту прав та свобод людини і громадянина; проблеми правового регулювання аграрно-земельних та екологічних відносин; сучасні проблеми та тенденції розвитку господарського права та процесу; реформування соціального законодавства в умовах ринкових відносин.
  Підсумки ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання публічного та приватного права» свідчать, що попри велику кількість наукових досліджень у галузі права існує ще багато проблем, які потребують негайного вирішення. Цьому обов'язково має слугувати широка спільна дискусія науковців, практиків і викладачів щодо вирішення проблем публічного і приватного права. Це говорить про доцільність проведення подібних наукових заходів та ставить завдання проведення ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми публічного та приватного права» у 2013 році.