ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні».

  11 жовтня о 10.00 в аудиторії 512-а головного корпусу Класичного приватного університету, до двадцятої річниці університету, пройшла ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні».

 

 

 

 

 

 

 

Організатори конференції:

Національне агентство України з питань державної служби

Запорізька обласна державна адміністрація

Класичний приватний університет
 

 

 

Оргкомітет конференції:

Огаренко В.М., ректор Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор.

Монаєнко А. О.- проректор з наукової роботи, доцент, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України.

Пеклушенко О.М., Голова Запорізької обласної державної адміністрації.

Сухий Я.М.­, народний депутат України.

Карташов Е.Г., депутат міської Ради.

Толкованов В.В., Голова Національного агентства України з питань державної служби, кандидат юридичних наук, доцент, доктор публічного права (Франція).

Поважний О.С., ректор Донецького державного університету управління, заслужений працівник народної освіти України, доктор економічних наук, професор.

Актуальні теми конференції:

1. Пріоритети та механізми державного управління процесами модернізації національної економіки.

2. Розбудова системи місцевого самоврядування України: тенденції та перспективи.

3. Трансформація соціальної політики України на шляху інтеграції в європейське співтовариство.

4. Соціально-економічні аспекти публічного управління.

5. Актуальні проблеми регіональної політики.

6. Правове забезпечення публічного управління.

7. Реформування загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.