Всеукраїнська науково-практична конференція “Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу”

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Місце роботи, навчання

 

Посада або спеціальність

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Назва секції

 

Тема доповіді

 

Науковий керівник (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання) – для слухачів магістратури

 

Адреса для надсилання комплекту матеріалів

Тільки відділення «Нової  пошти» Вашого міста

Мобільний телефон

 

E-mail

 

Підпис наукового керівника (для слухачів магістратури) й особистий підпис учасника

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ
тез доповідей

Іванов І.І.
кандидат педагогічних наук, доцент
Донецький національний університет
(для слухачів магістратури вказати вчене звання та науковий ступінь наукового керівника)
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ НА РОЗУМОВІ ЗДІБНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ
(Текст)

 

 

Оргкомітет конференції:

Голова оргкомітету:
Огаренко В.М. – д.держ.упр., професор, ректор Класичного приватного університету.
Співголови:
Покатаєва О.В.  – д.е.н., професор, перший проректор Класичного приватного університету.
Монаєнко А.О. – д.ю.н., доцент, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету.
Гура О.І. – д.пед.н., професор, проректор з навчальної роботи Класичного приватного університету.
Мерзляк А.В. – д.держ.упр., професор, проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту управління КПУ.
Члени оргкомітету:
Сущенко А.В. д.пед.н., професор, завідувач кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Інституту управління КПУ.
Северинюк В.М. – д.політ.н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Класичного приватного університету.
Ляхова І.М.. – д.пед.н., професор, директор Інституту здоров’я, спорту і туризму КПУ.
Сущенко Т.І. – д.пед.н., професор, професор кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Інституту управління КПУ.
Фунтікова О.О. – д.пед.н., професор, професор кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Інституту управління КПУ.
Сіднєв Л.М. – д.філос.н., професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Інституту управління КПУ.
Додонов О.Ф. – д.і.н., професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Інституту управління КПУ.
Віндюк А.В. – д.пед.н., доцент, завідувач кафедри туризму та готельного господарства Інституту здоров’я, спорту і туризму КПУ.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Класичний приватний університет
Інститут управління
вул. Жуковського, 70-б, каб. 707, м. Запоріжжя, 69002
Відповіді на запитання з приводу конференції Ви можете отримати за телефонами:
+38-097-001-98-02 – Сущенко Андрій Віталійович
+38-095-542-39-47 – Чечура Юлія Анатоліївна

 

Запорізька обласна державна адміністрація
Класичний приватний університет
Інститут управління


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Всеукраїнська науково-практична конференція

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ

 

 

22–23 березня 2013 р.

 

 

 

 

 

 

м. ЗапоріжжяШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Інститут управління запрошує докторантів, аспірантів, професорсько-викладацький склад, слухачів магістратури взяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній конференції
Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу”,

що відбудеться 22–23 березня 2013 р. в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя)

Тематичні напрями роботи конференції:

 • Проблеми управління освітніми процесами в навчальних закладах.
 • Гуманітарні проблеми загальної та професійної освіти.
 • Оновлення педагогіки вищої школи в умовах глобалізації.

Робочі мови конференції: українська, російська.
Збірник матеріалів конференції планується видати до початку конференції.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ:

 • Пленарне засідання конференції відбудеться в аудиторії 222, 2-й поверх головного корпусу Класичного приватного університету за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б.
 • Реєстрація учасників конференції – 22 березня 2013 р. у фойє головного корпусу КПУ з 8.00 до 8.50 год.
 • Урочисте відкриття конференції розпочнеться о 9.00.

 

 

Довідкова інформація для учасників конференції

Збірники матеріалів конференції та програми будуть надані учасникам під час реєстрації або надіслані на зазначене Вами в ЗАЯВКАХ відділення «Нової пошти» до 1 квітня 2013 р.
Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також у разі відсутності підтвердження оплати.

Умови участі в конференції:

1. Для участі в конференції необхідно
до 14 лютого 2012 р. на електронну пошту suhoy03@mail.ruнадіслати:

 • відскановану або сфотографовану заявку у форматі PDF (див. зразок);
 • тези доповіді (від 2 до 5 сторінок) в текстовому редакторі Word через 1,5 інтервала, 14 шрифтом (див. зразок);
 • відскановану або сфотографовану копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску у форматі PDF:
 • 120 грн (з наданням або пересиланням комплекту матеріалів конференції через відділення кур’єрської доставки «Нова пошта»);
 • 50 грн – для співробітників та аспірантів Класичного приватного університету (без надання збірника матеріалів конференції).

Доктори наук та слухачі магістратури КПУ беруть участь БЕЗКОШТОВНО.

Як переказати кошти за участь у  конференції?

Платіжні реквізити
Класичний приватний університет
Філія АБ “Південний”, м. Запоріжжя
р/р 26002310022201,
ОКПО 19278502, МФО 313753

Вид платежу:
“За участь у конференції
(прізвище, ім’я, по батькові)”
ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

 

 

 

 

 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції.
З повагою, організаційний комітет.