Всеукраїнська наукова конференція Оновлення соціальної-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення

                                                                  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Класичний приватний університет
UszelniaLazarskiego (Warszawa, Poland)
Українська Асоціація організаційних психологів
та психологів праці
Обласний вищий комунальний навчальний заклад
Інститут підприємництва Стратегія
До 20-річчя заснування
Класичного приватного університету
Всеукраїнська наукова конференція
Оновлення соціальної-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення
15 березня 2013
м. Запоріжжя

Оргкомітет:
Голова – Огаренко Віктор Миколайович, д.держ.упр., професор, ректор Класичного приватного університету;
Заступник – Монаєнко Антон Олексійович, д.ю.н., доцент, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету;
Відповідальні секретарі – Турубарова А.В.,к.псих.,н.,доцент;Масаєв Ю.В. – к.соц.н.,доцент

Гура О.І. – д. пед. н., професор кафедри практичної психології, проректор з навчальної роботи Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Білоусов С.А. – к. політ. н., доцент кафедри практичної психології, проректор з навчально виховної роботи Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Богуславський О.В. – д. соц. ком., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту журналістика та масових комунікацій Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Карамушка Л.М. - д. псих. н., професор, член кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії організаційної психології інституту психології імені Г.С Костюка НАПН України(м. Київ);
Бочелюк В.И. – д. псих. н., професор, завідувач кафедри практичної психології Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Завацька Н.Є. - д. псих. н., професор, завідувач кафедри соціальної та практичної психології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОНмолодьспорту України        (м. Луганськ);
Кузнєцов М.А. - д. псих. н., професор кафедри практичної психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С Сковороди(м. Харків);
Засєкіна Л.В. - д. псих. н., професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОНмолодьспорту України              (м. Луцьк);
Зарицька В.В. - д. псих. н., професор кафедри практичної психології Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Гарьковець С.О - д. псих. н, доцент, професор кафедри психології Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОНмолодьспорту України(м. Луганськ);
Ващенко І.В. - д. псих. н, старший науковий співробітник, професор кафедри загальної психології Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України(м. Київ);
Власова В.І. - д. псих. н., професор, завідувач кафедри психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України(м. Київ);
Хамуленко Т.Б. – д. псих. н., професор, завідувач кафедри практичної психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С Сковороди(м. Харків);
Весковатова Т.П. - д. псих. н., професор, завідувач кафедри спеціальної психології, Одеський національний університет імені І.І Мечнікова(м. Одеса);
Романенко Ю.В. - д. соц. н., доц., доцент інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченко(м. Київ);
Сурмі Ю.П. - д. соц. н., проф. заступник директора інституту місцевого самоврядування Національної академії управління при Президентові України(м. Київ);
Мартинюк І.О. - д. соц. н., с. н. с., головний науковий співробітник інституту соціології НАН України  (м. Київ);
Соболєва Н.І. - д. соц. н., с. н. с., головний науковий співробітник інституту соціології НАН України    (м. Київ);
Зоська Я.В. - д. соц. н., доц., професор кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Щербина В.В - д. соц.н., доц., професор кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Катаєв С.Л. - д. соц. н., проф., професор кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Щербина В.М. - д. соц. н., проф., професор кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Ядранський Д.М. - д. соц. н., доц., завідувач кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Горбань Г.О. - к. псих. н., доцент кафедри практичної психології Класичного приватного університету (м. Запоріжжя);
Правоторова Н.В. – к. псих. н., доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОНмолодьспорту України(м. Луганськ);
Бочонкова Ю.О. – к. псих. н, доцент, завідувач кафедри психології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОНмолодьспорту України(м. Луганськ);
Черекпехіна О.А. – к. псих. н., доцент кафедри практичної психології Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Турубарова А.В.- к. псих. н., доцент кафедри практичної психології Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Донченко І.А. - к. пед. н., доцент кафедри практичної психології Класичного приватного університету (м. Запоріжжя);
Коваленко В.О - к. псих. н., доцент кафедри практичної психології Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Тисячник І.В. - к. псих. н., доцент кафедри практичної психології Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Грішина Т.А. - к. псих. н., доцент кафедри практичної психології Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Застело А.О. – к. псих. н. старший викладач, доцент кафедри практичної психології Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Афанасєва Т.О. - к. псих. н. старший викладач, доцент кафедри практичної психології Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Мосаєв Ю.В. - к. соц. н., доцент кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Коваль В.О. - к. пед. н., доцент кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Серга Т.О. - к. соц. н., доцент, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Ковтун Р.А. - к. псих. н., доцент кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Скідін Л.О. - к.соц. н., доцент кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);
Семенюк І.В. - к. філос. н., доцент кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету(м. Запоріжжя);

 

 

 

Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення», яка відбудеться 15 березня 2013 року на базі Класичного приватного університету за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б.

Проблематика конференції:
1. Соціальні дисфункції в сучасному Українському суспільстві (кер. секції проф. Катаєв С.Л.)
2. Спорт як напрям націєтворення (кер. секії доц. Мосаєв Ю.В.)
3. Роль релігії в націєтворенні (кер. секції доц. Семенюк)
4. Сучасні проблеми психологічної освіти (кер. секції проф. Бочелюк В.Й.)
5. Інновації професійної та загальної освіти на етапі націєтворення (кер. секції доц. Коваленко В.О.)

Паралельно із виданням тез доповідей будуть видані збірники наукових праць „Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики” (фахове видання з соціології) та „Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах” (фахове видання з педагогіки) в яких будуть розміщені статті (оформлені відповідно до вимог МОНмолодьспорт України).
Для участі в конференції необхідно до 15 лютого 2013  року подати в організаційний комітет заявку за наведеною формою і тези доповіді (роздрукований та електронний варіанти), копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:
– 100 грн – для учасників конференції з наданням збірника тез доповідей;
50 грн – для співробітників та аспірантів Класичного приватного університету без надання збірника тез доповідей.
Магістри КПУ та доктори наук беруть участь у конференції без оплати організаційного внеску.

Платіжні реквізити
Класичний приватний університет
Філія АБ “Південний”, м. Запоріжжя
р/р 26002310022201,
ОКПО 19278502, МФО 313753

Вид платежу:
“За участь у конференції
(прізвище, ім’я, по батькові)”
ОБОВ’ЯЗКОВО

Довідкова інформація для учасників конференції
Заявку та скановану в форматі PDF копію платіжного доручення можна також надіслати на електронну адресу організаційного комітету: jadransky@yandex.ru
Видання збірників тез доповідей планується до початку конференції.
Матеріали учасники отримають під час роботи конференції особисто у ході реєстрації.
Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати.
Вимоги до оформлення тез:
Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1,5 інтервали.
Обсяг: до 2 сторінок формату А-4.
Шрифт: гарнітура Times New Roman, 14 кегль. Поля: з усіх боків – 2 см.
Розміщення: у верхньому лівому куті (від поля) зазначити прізвище та ініціали автора, установу, місто. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст.

Петренко А.С.
назва вищого навчального закладу, місто
(для студентів) науковий керівник, науковий ступінь, вчене звання
НАЗВА

ЗАЯВКА
учасника Всеукраїнської наукової конференції
Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення
ЗАЯВКА

Прізвище, ім’я, по батькові

Петрик Вячеслав Віталійович

Повна назва навчального закладу

Класичний приватний університет

Для студентів – інститут/факультет, курс, група

Інститут інформаційних технологій, магістрант групи УЗ-221

Назва секції

Інновації професійної та загальної освіти на етапі націєтворення

Тема доповіді

Тема

Для студентів – науковий керівник (прізвище, ім’я,
по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

 

Сущенко Андрій Віталійович, доктор педагогічних наук, професор

Адреса для листування
та контактний телефон

М. Запоріжжя, вул. Лахтінська 3, кв 76

E-mail

bnc99@meta.ua

Підпис наукового керівника й особистий підпис учасника

 Підпис

 

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Вимоги до авторських оригіналів статей,
поданих до збірників наукових праць:

«Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики                                                        (фахове видання з соціологічних наук) »
«Теорія і практика сучасної психології (фахове видання з психологічних наук)»

1. До друку приймаються непубліковані раніше роботи, написані українською мовою, обсяг – 0,5–1 авт. арк.

2. Рукопис статті має містити такі необхідні елементи (бажано виділені напівжирним шрифтом):
УДК.
Назва статті українською, російською та англійською мовами
Прізвище та ініціали автора (авторів) українською, російською та англійською мовами.
Анотація українською, російською та англійською мовами (до 100 слів).
Ключові слова українською, російською та англійською мовами (3–10 слів).
І. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).
ІІ. Постановка завдання (формулювання цілей статті).
ІІІ. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
IV. Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому науковому напрямі.
Список використаної літератури за алфавітом (оформляти слід згідно з вимогами стандарту з бібліографічного опису).
Підпис автора і дата.

3. Технічні вимоги до оформлення статей
Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх боків – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді, коли це значно покращує її зміст порівняно з текстовою формою викладу. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку.

4. Якщо рукопис статті підготовлено у співавторстві, то на окремому аркуші слід чітко визначити особистий внесок кожного автора у створення рукопису та посвідчити це своїми підписами.

5. Паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний набраному в електронному варіанті, завірена рецензія доктора наук відповідного профілю (крім випадків, коли автор сам має науковий ступінь доктора наук), довідка про автора на окремому аркуші (прізвище, ім’я, по батькові повністю, відповідно до паспортних даних, адреса, телефони з кодом міста, e-mail, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа), копія документа про сплату (25 гривень за сторінку) передаються відповідальному редакторові або надсилаються за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, КПУ, редакція журналу «Держава та регіони».

6. Гроші треба перераховувати за реквізитами:
КПУ / Філія АБ «Південний»
р/р 26002310022201 / ОКПО 19278502 / МФО 313753
За друк статті у науково-виробничому журналі «Держава та регіони» або «Право та державне управління».

Адреса організаційного комітету
Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б
Кафедра соціології та соціальної роботи, каб. 419; кафедра практичної психології, каб. 417, кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи, каб. 707
Для довідок можна звертатися за телефонами
тел. (067) 457-24-77; (066) 062 15 50 – Ядранський Дмитро Миколайович
тел. (097) 779-63-86 – Мосаєв Юрій Володимирович
e-mail: jadransky@yandex.ru