ВІДБУЛАСЬ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ”

22-23 березня 2013 року відбулась всеукраїнська науково-практична конференція за організації кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи Інституту управління КПУ. Конференція за останні роки стала вже загальновідомою серед осіб південноукраїнського регіону, які присвятили своє життя питанням педагогіки та управління освітньою діяльністю.

 

 

Цього року до участі у конференції було залучено близько 130 учасників (докторів, кандидатів наук, докторантів, аспірантів та слухачів магістратури, директорів шкіл і вищих навчальних закладів) з багатьох областей України, зокрема, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької і т.д.

Привітальним словом конференцію відкрили:

Гура Олександр Іванович – проректор з навчальної роботи та з питань ліцензування і акредитації Класичного приватного університету, доктор педагогічних наук, професор.

Мерзляк Анжела Віталіївна – проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту управління, доктор наук з державного управління, професор.

З вступним словом під час пленарного засідання виступив:

Сущенко Андрій Віталійович – завідувач кафедри управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи Класичного приватного університету, доктор педагогічних наук, професор.

З доповідями на конференції виступили:

Амеліна Світлана Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України – Підготовка перекладачів у вищих навчальних закладах. – Розвиток духовного простору особистості: аналіз проблемного поля.

Додонов Олександр Федорович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри гуманітарних наук Класичного приватного університету – О влиянии глобализации на парадигму модернизации системы образования.

Дяченко Марія Дмитрівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Класичного приватного університету – До проблеми формування професійної свідомості студента – майбутнього журналіста.

Іваницький Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання ДВНЗ “Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки України – Застосування інформаційно-комунікаційного середовища в професійній підготовці майбутніх учителів фізики.

Коваленко Вільям Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології Класичного приватного університету – Професіоналізм посадово-навчальної діяльності викладача ВНЗ у тенетах фахово-педагогічної некомпетентності.

Ковальчук Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка – Перспективні шляхи розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання в методичній роботі ПТНЗ.

Кравченко Володимир Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчального відділу Класичного приватного університету – Напрями модернізації підготовки викладача вищої школи в умовах магістратури.

Фокус уваги учасників конференції було спрямовано на найбільш болючі проблеми загальної та професійної освіти, що потребують негайного втручання та модернізації. У резолюції конференції до органів управління освітою та Національної академії педагогічних наук надано низку пропозицій, що маютьінноваційний характер.

Організаційний комітет конференції дякує всім учасникам за плідну співпрацю та запрошує до навчання за спеціальностями „Управління навчальним закладом” та „Педагогіка вищої школи” (посилання: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/1615) всіх, хто розуміє перспективи отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра для займання високих посад у сфері освіти у процесі інтеграції України до Європейського освітнього середовища.