Інформація для тих, хто обирає вищий навчальний заклад.

Міністерство освіти і науки України опублікувало рейтинг вищих навчальних закладів 2013 року, до складу якого увійшло 304 ВНЗ

 

 

 

 

 

 

За глобальним критерієм рейтингу ВНЗ Запоріжжя розташувалися у такому порядку:

 Запорізький державний медичний університет  1,5656 
 Класичний приватний університет   1,0731
 Запорізький національний університет   0,9282
 Запорізький національний технічний університет  0,8044
 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій   0,8022
 Запорізька державна інженерна академія  0,7471

Глобальний критерій рейтингу визначається як сума індексів критеріїв рейтингу за такими показниками: міжнародна діяльність (нормативне значення - 0,1980), якість контингенту студентів (0,2079), якість науково-педагогічного персоналу (0,1881), якість наукової та науково-технічної діяльності (0,1980), ресурсне забезпечення навчального процесу (0,2079). Їх сума дорівнює 1,0000.

Успішною вважається діяльність вищого навчального закладу, якщо глобальний рейтинг дорівнює або перевищує 1,0000.