ІV Міжнародна науково-практична конференція "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА" 25 жовтня 2013 року КПУ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 Запрошуємо аспірантів, докторантів, професорсько-викладацький склад  взяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми публічного та приватного права», яка відбудеться 25 жовтня 2013 року.

Мета науково-практичної конференції:
- зробити доступною для вчених, здобувачів та практичних працівників-юристів інформацію про реалізацію правової реформи у світі та в Україні, вдосконалення юридичної науки, зв’язок теорії і практики, гармонізацію національного законодавства з міжнародним правом, обговорення практичних проблем публічного права;
- сприяти становленню наукових, ділових та особистих контактів між юристами України та інших держав, розширити уявлення про колег, що займаються спорідненою правовою проблематикою.

Напрями роботи:
• Історичні, теоретико-методологічні та філософські проблеми публічного і приватного права;
• Розвиток конституційного та муніципального права в Україні: досвід, проблеми, перспективи;
• Правове регулювання діяльності органів публічної влади;
• Адміністративно-правова реформа: напрями подальшого вдосконалення законодавства;
• Фінансово-правове регулювання публічних відносин;
• Нормативне забезпечення охорони громадського порядку;
• Застосування норм кримінального та кримінально-процесуального законодавства та їх ефективність;
• Проблеми цивільно-правового забезпечення механізму захисту прав та свобод людини і громадянина;
• Проблеми правового регулювання аграрно-земельних та екологічних відносин;
• Сучасні проблеми та тенденції розвитку господарського права та процесу;
• Реформування соціального законодавства в умовах ринкових відносин.

Докладніше можна прочитати у інформаційному листі конференції