«Стипендіальна програма «Завтра.UA»

Всеукраїнська благодійна організація «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива»  в рамках реалізації благодійної програми: «Стипендіальна програма «Завтра.UA» проводить відкритий  конкурс для добору найбільш обдарованих і цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (ВНЗ) України.

Критерії відбору: 

участь у відкритому всеукраїнському конкурсі можуть взяти всі студенти 3-6 курсів денної форми навчання українських вищих навчальних закладів 4-го рівня акредитації, які мають високий рівень фахових знань, самостійну наукову роботу, лідерські, комунікаційні та творчі здібності.

Етапи конкурсу:

Етап 1 (01 жовтня – 25 жовтня 2013)  –  прийом та реєстрація документів.

Етап 2 (листопад 2013 – лютий 2014) передбачає розгляд фаховими експертами конкурсних робіт студентів за принципом: кожну роботу незалежно оцінюють троє фахових експертів. Роботи передаються експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, курсу та ВНЗ, в якому навчається конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінку робіт, не розголошуються. Загальна оцінка за конкурсну роботу є сумою оцінок, виставлених трьома експертами. В рамках цього етапу також відбувається оцінювання наукової та соціальної діяльності конкурсантів, відповідно до поданих на конкурс документів, що її підтверджують.

Етап 3 (лютий – квітень 2014) передбачає проведення очних одноденних змагань серед переможців 2-го етапу конкурсу у декількох містах України. Мета очного етапу –  оцінювання особистісного потенціалу учасників Конкурсу. Оцінювання проводиться представниками Фонду й залученими експертами за окремо визначеною програмою.

Оголошення результатів конкурсу (травень 2014).

Прийом документів здійснюється: до 25 жовтня 2013

 

За додатковою інформацією звертайтеся у відділ
міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами (каб. 219).