Теми НДР кафедр

Наукові дослідження: теми науково-дослідних робіт КПУ

№ з/п

Державний реєстраційний номер

Кафедра

Назва роботи

Науковий керівник

Термін виконання роботи

Види наукової продукції

Інститут економіки

1.

0116U000799

економіки

Формування механізмів стабілізації функціонування промислових підприємств на засадах антикризового управління

Семенов А.Г.

лютий

2021 р.

тези, статті, монографії, дисертації

2.

0116U004350

фінансів, банківської справи та страхування

Науково-методичне забезпечення фінансово-економічних процесів

Салига К.С.

червень

2021 р.

тези, статті, монографії, дисертації

3.

0116U008201

обліку і оподаткування

Методологія та практика бюджетно-податкової та облікової політики розвитку національного господарства України

Болдуєв М.В.

листопад

2021 р.

тези, статті, монографії

4.

0116U000798

економічної теорії, національної та міжнародної економіки

Розвиток національної економіки в контексті сучасної економічної теорії

Гальцова О.Л.

січень

2021 р.

тези, статті, монографії, дисертації

5.

0119U100961

економіки

Моделювання соціально-економічних систем на макро і мікро рівні

Порохня В.М.

лютий

2024 р.

тези, статті, монографії, дисертації