Інститут економіки

Підприємець – революціонер в економіці. Прибуток для нього - лише символ успіху. Головне – вступити на незвіданий шлях там, де закінчується звичайний порядок. (Й. Шумпетер)

Інститут економіки Класичного приватного університету було створено у 2001 р. як економічний факультет, до складу якого входило 3 кафедри: кафедра економічної теорії, кафедра фінансів та обліку, кафедра міжнародної економіки. За три роки економічний факультет розширився до 6 кафедр, а в 2009р. на його основі було організовано Інститут економіки.
З 12 липня 2013 року Інститут економіки очолює доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук Семенов Андрій Григорович.Докладніше...

 

Проректор з науково-педагогічної роботи – 

директор Інституту економіки 

Семенов Андрій Григорович – 

доктор економічних наук, профессор, 

академік Академії економічних наук України

Відомості про фахівця  Наукові праці Семенова А.Г.

Контакти:

Аудиторія: 525
Телефон: 220-95-14
135 (внутрішній)
e-mail:

Перелік напрямів/спеціальностей освітньої діяльності інституту
Код
Галузь знань
Код
Напрям підготовки
                                  освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”
0305
Економіка і підприємство
6.030502
Економічна кібернетика
6.030503
Міжнародна економіка
6.030504
Економіка підприємства
6.030507
Маркетинг
6.030508
Фінанси і кредит
6.030509
Облік і аудит
освітньо-кваліфікаційний рівень „Спеціаліст”
0305
Економіка і підприємство
7.03050201
Економічна кібернетика
7.03050301
Міжнародна економіка
7.03050401
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
7.03050701
Маркетинг
7.03050801
Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)
7.03050901
Облік і аудит
       
освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр”
0305
Економіка і підприємство
8.03050201
Економічна кібернетика
8.03050301
Міжнародна економіка
8.03050401
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
8.03050701         Маркетинг
8.03050801
Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)
8.03050901
Облік і аудит
8.03050803         Оподаткування
1801
Специфічні категорії
8.18010024
Прикладна економіка
Кафедри, лабораторії, центри інституту
Бази практик, договори про співпрацю
Державні установи Підприємства Громадські організації
Міжнародна співпраця з ВНЗ та установами
Ближнього зарубіжжя   Дальнього зарубіжжя
Наукова діяльність
Конференції, семінари, круглі столи Наукові гуртки Теми НДР кафедр 
Події культурного життя інституту
Професійно спрямовані   Суспільно значущі
Видатні випускники
Державні посадовці Громадські діячі Науковці
Конкурси, майстер-класи, тренінги для школярів