В Класичному приватному університеті відбулась XXІІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених „НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”!

18 квітня 2014 р. відбулася ХХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”, що вже стала невід'ємною частиною весняних заходів Класичного приватного університету.

Головна мета конференції – генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.

У роботі конференції прийняли участь студенти Класичного приватного університету, інших загальноосвітніх та вищих навчальних закладів України, студенти Челябінського філіалу Фінансового університету при Уряді Російської Федерації та Орловського філіалу Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації, а також представники органів державної влади України. Загалом у XXІІ Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА” прийняло участь 1030 осіб.

Роботу конференції урочисто відкрив перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Запорізької міської ради Свіркін Дмитро Олександрович.

Модератором конференції виступив проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Монаєнко Антон Олексійович. 

Під час пленарного засідання з доповідями виступили:

Віхорт Юлія Володимирівна, старший викладач кафедри менеджменту організацій та ЗЕД Інституту управління Класичного приватного університету. Екологічні інновації як важливий фактор соціально-економічного розвитку країни.

Павелко Надія Іванівна, аспірант Класичного приватного університету. Архетип та природа державної аграрної політики України.

Родіонов Микита Сергійович, магістрант Класичного приватного університету. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні та шляхи їх подолання

Діденко Анастасія Володимирівна, аспірант Класичного приватного університету. Моделювання соціально-економічної ефективності системи оподаткування в туристичному бізнесі

Кругліков Євгеній Сергійович, аспірант Класичного приватного університету. До питання про трактування поняття “посадова особа” у чинному законодавстві України

Босак Катерина Сергіївна, викладач кафедри кримінального права Класичного приватного університету. Роль традицій та звичаїв у запобіганні злочинам

Гриндюк Максим Олександрович, студент Класичного приватного університету. Психологічний вплив рекламного персонажа на телеглядача

Барко Анна Ігорівна, студентка Класичного приватного університету. Особливості фотозйомки футбольного матчу

Одинець Тетяна Євгенівна, к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації Класичного приватного університету. Застосування гідрокінезотерапії у фізичній реабілітації жінок 55–65 років після радикальної мастектомії

Полякова Аліна Ігорівна, студентка Запорізького національного університету. Русский национальный культурный пласт в романе Д. Емца “Таня Гроттер и магический контрабас”

Корнелюк Богдан Васильович, аспірант Класичного приватного університету. “Річард ІІІ” В. Шекспіра – палач чи жертва?

Гусєва Ганна Геннадіївна, студентка Класичного приватного університету. Відтворення образності порівнянь як актуальна проблема перекладу

У межах конференції відбулися секційні засідання за такими напрямами:

 •  актуальні питання економіки в сучасних умовах господарювання
 •  проблеми та перспективи управління підприємствами в умовах євроінтеграційних процесів
 •  актуальні проблеми суспільного розвитку в гуманітарній, духовній та педагогічній сферах
 •  автоматизовані системи та сучасні інформаційні технології
 •  науково-практичні аспекти державного управління та місцевого самоврядування
 •  сучасні дослідження правознавчих проблем
 •  філологічна освіта у XXI ст.: проблеми та перспективи
 •  соціальні комунікації в глобальному світі
 •  проблемні аспекти фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму

Позитивним у роботі конференції є:

 • конференція надала можливість залучати та заохочувати студентство до науково-дослідної роботи; обмінюватись досвідом, обговорювати наукові проблеми; брати активну участь у розвитку наукового товариства;
 • проведення конференції стало традиційним щорічним заходом; 
 • щорічно зростає кількість учасників, секцій, ВНЗ, які долучаються до участі у конференції, розширюється коло питань для обговорення;
 • учасниками конференції є не лише старшокурсники, а й студенти молодших курсів, учні загальноосвітніх навчальних закладів, магістри та аспіранти ВНЗ України та Росії, представники органів державної влади;
 • підвищується якість студентських наукових робіт: доповіді студентів носять проблемний, дослідницький характер, мають наукове та практичне значення; 
 • всі доповіді викликають активну дискусію серед студентів.

Отже, актуальним завданням науки та вищої освіти України є визначення конкретних шляхів для подальшого розвитку, які відповідають сучасним національним інтересам і європейським стандартам.