USAID (Агентство США з міжнародного розвитку)

З 1961 року Агентство США з міжнародного розвитку є провідною установою Уряду Сполучених Штатів Америки з виконання програм міжнародної економічної та гуманітарної допомоги. USAID здійснює свої проекти у тісній співпраці з приватними добровольчими організаціями США, американськими компаніями та іншими державними та міжнародними організаціями.

очинаючи з 1992 року, Регіональна Місія Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Молдові і Білорусі надає допомогу країнам регіону у здійсненні переходу до ринкової економіки на широкій суспільній базі.

Електронна адреса: ukraine.usaid.gov/ukr

Головні програми:

Економічне зростання

Здійснюється у відповідності з основною метою діяльності USAID – покращити перспективи України для досягнення більш збалансованого, та відповідно більш сталого економічного зростання. Програми Агентства у цій сфері передбачають надання технічної допомоги за напрямами інфраструктура, сільське господарство, місцеве господарство, торгівля та інвестиції, фінансовий сектор

Демократія та самоврядування

Впроваджується відповідно до прагнення України стати країною, в якій панує Верховенство права, де поважаються права людини, забезпечується свобода слова і преси, де політика і діяльність уряду відповідають потребам і бажанням свідомого населення, і якому звітують народні обранці і посадові особи.

Охорона здоров'я

Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)у сфері охорони здоров’я та соціального секторів Україні спрямовані на: протидію поширенню і зниження наслідків ВІЛ/СНІД; поліпшення стану здоров’я та соціальних умов. Уряд Сполучених Штатів Америки вважає найбільш пріоритетними напрямками протидію ВІЛ/СНІД і туберкульозу та боротьбу з торгівлею людьми. Ці ініціативи започатковані у відповідь на стрімке загострення епідемій ВІЛ і туберкульозу, а також беручи до уваги те, що Україна набула статусу країни-постачальниці, транзиту та країни з високим рівнем торгівлі людьми. Інші пріоритетні напрямки роботи у сфері охорони здоров’я і соціальному секторі спрямовані на підтримку у розробці політики та покращення послуг з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я, профілактики і контролю пташиного грипу, підтримку сиріт та вразливих дітей в межах сім’ї та громади, а також охорони здоров’я матері і дитини.

Протидія корупції

Головне завдання цієї програми - підвищити прозорість та підзвітність судової системи, а також сприяння реформам державної політики і законодавчої бази у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Програма надає допомогу у реформуванні нормативно-правової бази судочинства, у зміцненні практики та процедур відбору, дотримання етичних норм та накладення дисциплінарних санкцій, вдосконаленні систем управління судами та розгляду справ, розбудові навчального потенціалу судової системи, а також у вдосконаленні відносин судових органів зі ЗМІ та суспільством.