DAAD (Німецька служба академічних обмінів)

            Німецька служба академічних обмінів є посередницькою організацією зовнішньої культурної політики, освітньої та наукової політики, а також розвитку співпраці в галузі вищої школи.

            Електронна адреса: http://www.daad.org.ua

            Стипендіальні програми DAAD:

            Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців
            Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах, мають можливість провести дослідження в одному з державних або державно визнаних німецьких ВНЗ або у одній з позауніверситетських науково-дослідних установ.
            Стипендія надається на строк від одного до трьох місяців в залежності від плану роботи пошукача.

            Наукові стипендії для аспірантів та молодих науковців
            Стипендії пропонують можливість іноземним молодим науковцям провести дослідження або підвищити кваліфікацію у одному з німецьких ВНЗ або науково-дослідних інститутів.
            Стипендія надається як правило, у термін від одного до десяти місяців; для аспірантів, які планують захист дисертації у Німеччині, він може тривати три, у окремих випадках чотири роки. Для стипендіатів, які планують захист в Україні, стипендії на другий рік не подовжуються.

            Стипендії на навчання для випускників ВНЗ
            Стипендії пропонують можливість іноземним випускникам ВНЗ навчатися у німецькому ВНЗ на післядипломному курсі або у магістратурі (Aufbaustudium або Masterprogramm) та отримати ступінь “Diplom“ або “Master”.
            Подавати заяву на стипендію DAAD на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей можуть висококваліфіковані випускники ВНЗ, які найпізніше на момент початку стипендії будуть мати диплом бакалавра або спеціаліста. Для випускників з моменту закінчення навчання до моменту подання заяви повинно минути, як правило, не більше шести років.
            Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми досягненнями у навчанні, переконливе обгрунтування професійних та особистих мотивів щодо запланованого навчання у Німеччині.

            Стипендії DAAD/OSI
            Німецька служба академічних обмінів (DAAD), Бонн, та Інститут відкритого суспільства (OSI), Будапешт, проводять спільну стипендіальну програму для випускників та молодих викладачів ВНЗ з України в галузі гуманітарних та суспільних наук з метою навчання або проведення досліджень та захисту дисертації у німецьких ВНЗ.
            Метою програми DAAD/OSI є покращення становища в сфері викладання та досліджень в рамках гуманітарних та суспільних наук в Україні, а також налагодження контактів між німецькими та українськими вченими, на основі яких можуть самостійно розвиватись подальші міжнародні контакти.

            Стипендії для написання дипломних робіт для студентів-германістів
            Стипендії пропонують можливість студентам германістики, німецької філології та перекладознавства перебування в Німеччині в рамках короткострокової стипендії для підготовки дипломної роботи, захист якої буде проходити у ВНЗ на Батьківщині.
            Подавати заяви можуть висококваліфіковані студенти зазначених спеціальностей, які на початку стипендії будуть навчатися на останньому курсі та готувати дипломну роботу.
            Від пошукачів вимагається проект дипломної роботи та робочий план на час перебування у Німеччині.
            Необхідна також письмова згода німецького викладача, в якій вказується готовність взяти на себе наукове керівництво над запланованою роботою.

            ERP-стипендії на навчання для випускників в галузі економіки
            Стипендії фінансуються Федеральним міністерством економіки та технології (BMWi) з коштів програми European Recovery (ERP). Вони пропонують іноземним випускникам в галузі економіки можливість навчатися на післядипломній магістерській програмі у німецьких університетах та отримати диплом (як правило, магістра).
            Подавати заяву на стипендію ERP можуть висококваліфіковані випускники, які найпізніше, ніж перед початком стипендії закінчать навчання у ВНЗ з відповідним дипломом (бакалавра, спеціаліста тощо). На момент подання заяви має пройти не більше шести років після отримання диплому.
            Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми досягненнями у навчанні, переконливий мотиваційний лист. У мотиваційному листі пошукачам слід розкрити наступні теми та пов´язати їх з попереднім навчанням та з професійними цілями: мета та зміст обраної навчальної програми, а також фахові, мовні та формальні умови вступу на обрану навчальну програму.

            Програма Європейського університету Віадріна
            Європейський університет Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері) пропонує стипендії для українських студентів для участі у наступних магістерських програмах:

  • Європейські студії зі спеціальностями право, культурологія, економіка та політологія
  • Міжнародне бізнес-адміністрування за напрямами фінанси, бухгалтерська справа, систематичний контроль та оподаткування; фінанси та міжнародна економіка; інформаційний і операційний менеджмент; менеджмент та маркетинг
  • Історія культури Європи
  • Культура та історія Центральної та Східної Європи
  • Соціокультурні студії
  • Міжнародні комунікації
  • Магістр права (LLM, додаткове післядипломне навчання з німецького права для іноземних юристів)

            Мета: дворічна освіта (для LLM - однорічна) за обраною магістерською програмою з отриманням диплому Master або Magister

            Міжнародна програма для журналістів
            Стипендіальна програма пропонує журналістам з України, Білорусі, Росії та Молдови можливість навчатися прогягом трьох місяців у Журналістському коледжі при Вільному університеті м. Берлін.
            Стипендіальна програма надасть можливість:

  • взяти участь у спілкуванні різних культур
  • взяти участь у обміні знаннями про різні країни та журналістику у цих країнах
  • встановити контакти з колегами з Німеччини та інших європейських країн.

            Семестрові стипендії для студентів-германістів
            Стипендії пропонують можливість іноземним студентам зі спеціальностями германістика, німецька філологія та перекладознавство навчатися протягом одного семестру у державно визнаному німецькому ВНЗ.
            Подавати заяву на семестрову стипендію DAAD для германістів можуть висококваліфіковані студенти зі спеціальностями германістика, німецька філологія та перекладознавство, які на початку стипендії успішно закінчили другий або третій курс.
            Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми досягненнями у навчанні, переконливе обгрунтування професійних та особистих мотивів щодо запланованого навчання у Німеччині.

            Стипендії для відвідання літніх курсів у німецьких ВНЗ для студентів (після першого курсу)
            Стипендії на літні курси пропонуються для відвідання мовних та країнознавчих курсів, які пропонуються німецькими ВНЗ.

            Групові поїздки для студентів до Німеччини "Studienreisen" чи "Studienpraktika"
            Стипендія на подорож до Німеччини групи студентів 2-5 курсу з одного факультету українського ВНЗ, під керівництвом викладачів ВНЗ, з метою відвідання декількох університетів та міст Німеччини чи з метою проходження практики у одному ВНЗ Німеччини.