ІIІ Міжнародна науково-практична конференція “Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту: теорія і практика”

20 листопада 2015 р. в Інституті управління Класичного приватного університету відбулась традиційна міжнародна науково-практична конференція “Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту: теорія і практика”

 

 

 

Метою проведення конференції стало обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з формуванням ефективних механізмів державного управління та менеджменту й розробка пропозицій щодо впровадження новітнього вітчизняного та зарубіжного досвіду в діяльності підприємств, установ, органів державної влади й місцевого самоврядування.

На конференцію подали тези 200 учасників (у т.ч.: 44 доктори наук, 36 – кандидатів наук; 14 – представників інших держав (Казахстан, Польща)).
Географія учасників конференції цього року охоплює 11 міст України, зокрема, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Київ, Кривий ріг, Львів, Луцьк, Одеса, Полтава, Харків, Черкаси. Учасники конференції є представниками 26 вищих навчальних закладів.

На пленарному засіданні конференції виступили:

Свіркін Дмитро Олександрович, перший заступник голови Запорізької міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Монаєнко Антон Олексійович, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерзляк Анжела Віталіївна, доктор наук з державного управління, професор, проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту управління Класичного приватного університету
Особливості та напрями реалізації механізмів децентралізації в Україні
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крюков Олексій Ігорович, доктор наук з державного  управління, професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Формування інформаційного простору держави як чинник побудови інформаційного суспільства

 

 

 

 

 

 

Ґудзь Петро Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Запорізького національного технічного університету
Побудова графічної моделі регіонального менеджменту на основі системного підходу засобами програми Allfusion Process Modeller

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловйов Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
Сучасні парадигми управління складними системами

 

 

 

 

 

 

 

Бабміндра Дмитро Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії Запорізького національного університету
Децентралізація владних повноважень та формування ринку земель в Україні
 

 

 

 

 

 

 

Дєгтяр Олег Андрійович, доктор наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
Проблеми інформаційного забезпечення державного регулювання розвитку соціальної сфери
 

 

 

 

 

 

 

Пурський Олег Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри економічної кібернетики Київського національного торговельно-економічного університету
Соціально-економічний моніторинг як складова частина інформаційного забезпечення процесу регіонального управління
 

 

 

 

 

 

 

На конференції відбулось обговорення за такими тематичними напрямами:
Проблеми та перспективи формування механізмів державного управління соціально-економічним розвитком.
Стратегія розвитку місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.
Менеджмент у системі інтеграційних процесів в економіці.
Управлінські аспекти сучасного підприємництва.
Інформаційні системи і технології в управлінні

Після конференції учасники з інших міст мали можливість познайомитись з індустріальним містом Запоріжжя, відвідавши музей техніки Богуслаєва, де представлено експозиції авіадвигунів, авіаційної та військової техніки, самоварів.

Організаційний комітет конференції сподівається, що науковий захід сприятиме становленню наукових, ділових та особистих контактів між управлінцями України й інших держав та дякує учасникам конференції за плідну співпрацю!