Кафедра державного управління та земельного кадастру: профорієнтаційна робота

8 квітня завідувач кафедри державного управління та земельного кадастру, доктор наук з державного управління, професор Мордвінов О.Г. провів зустрічі в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій з сільськими, селищними головами (їх заступниками) та працівниками центрів соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад.

 

 

У преамбулі професор Мордвінов О.Г. розповів про історію кафедри, напрями та спеціальності, за якими здійснюється підготовка магістрів, а також щодо можливостей подальшої самореалізації. Зокрема, завідувач кафедри наголосив, що кафедра постійно вдосконалює методичну базу викладання дисциплін, зосереджує свої зусилля на вдосконаленні навчального процесу шляхом переорієнтування змісту навчальних програм на основі функціонального, особистісного і компетентнісного підходів, впровадження інтерактивних форм навчання та інформативно-телекомунікаційних технологій, зміцнює зв’язки навчального процесу з практикою державного управління та місцевого самоврядування. Кафедра щороку поповнює науково-методичну базу викладання виданням підручників, методичних рекомендацій, розробок, вказівок, текстів лекцій та іншої методичної літератури. Кваліфікація осіб, що забезпечують викладання дисциплін за спеціальністю галузі знань «Державне управління» (з наступного навчального року: галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”, спеціальність: 074 “Публічне управління та адміністрування”), відповідає дисциплінам, які вони викладають. Про це свідчать напрямки наукової діяльності викладачів та сфера їх професійних інтересів.

Спілкуючись з присутніми, професор О.Г. Мордвінов акцентував, що у Законі України «Про державну службу» (який набуває чинності з 01 травня 2016 р.) закладено новий зміст, підходи до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, що сприятимуть підвищенню рівня професійної компетентності державних службовців. Тому і місія нової спеціальності «Публічне управління та адміністрування» в Класичному приватному університеті полягає у професійній підготовці висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.
Присутнім було роз’яснено про правила вступу на навчання у КПУ та умови навчання в Інституті управління, проінформовано про нові напрями підготовки та спеціальності кафедри. Завідувач кафедри ознайомив з перевагами спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування” і перспективами працевлаштування. Також усім присутнім були роздані інформаційні листівки.