Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030303 "Видавнича справа та редагування" у Класичному приватному університеті