Науковці Інституту управління представляють Класичний приватний університет на міжнародних конференціях

Завідувач кафедри менеджменту Інституту управління Класичного приватного університету д.е.н., проф. Іванов Микола Миколайович виступив на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України”, яка проходила в Запорізькій державній інженерній академії, та була присвячена 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами.

 

 

Також Микола Миколайович представив Класичний приватний університет на Першій національній науково-методичній конференції „Економіко-математичне моделювання”, яка відбулась у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана.
Розглядаючи перспективу розвитку менеджменту та економіко-математичного моделювання, можна констатувати, що сфера інтелектуальної діяльності динамічно розвивається та дає конкретні результати. Відбуваються багатоаспектні зміни статусу менеджменту, економіко-математичного моделювання, теорії і практики його застосування в соціально-економічній сфері. Моделювання збагачується новими методологічними та концептуальними підходами, технологіями тощо.

Менеджмент та економіко-економічне моделювання створює інтелектуальні складові нових інформаційно-комунікаційних технологій, які формують інформаційне суспільство та, зокрема, інформаційну економіку.
Саме ці конференції об’єднали однодумців у напрямів менеджменту та моделювання економічних систем, процесів, явищ. 
У тематиці більшості доповідей конференцій міститься багато нового, цікавого, що заслуговує уваги та подальшого розвитку і буде цікавим для практики, а також є підґрунтям для створення нових наукових шкіл.