Співробітники кафедри кримінального права Інституту права імені Володимира Сташиса КПУ прийняли участь в роботі Міжнародного науково-практичного симпозіуму "Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки"

5-6 травня 2017 року в ПВНЗ Івано-Франківського університеті права імені Короля Данила Галицького було проведено Міжнародний науково-практичний симпозіум "Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки" присвячений 20-річчю Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. В дискусійнй платформі "сучасні тенденції розвитку кримінального права, кримінального процесу та криміналістики" прийняла участь завідувач кафедри кримінального права, д.ю.н., професор Рябчинська О.П., яка виступила з доповіддю "Правовий висновок Верховного суду України, прийнятий в порядку ст. 445 КПК як підстава кримінально-правової кваліфікації". В роботі конференції прийняли участь представники 52 вузів України та зарубіжжя.