Увага! Нова спеціальність!

З 2017 року Класичний приватний університет приймає на навчання в магістратуру осіб з будь-якою вищою освітою за спеціальністю 272 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» (протокол №57/1 ліцензійної комісії МОНУ від 23 червня 2017 року). Кваліфікація: магістр правоохоронної діяльності.

Приймальна комісія: вул. Жуковського, 70-б, головний корпус, к.123, 315 тел. (061) 764-14-91, 050-405-91-57

Правоохоронна діяльність - це діяльність спеціально уповноважених державних органів, основною функцією яких є: виявлення, припинення і попередження правових порушень, відновлення порушених прав або покарання правопорушника, якщо відновлення порушених прав неможливо. 

Підготовка за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» орієнтує в першу чергу на роботу в правоохоронних, в адвокатурі, в судових та інших державних органах. Однак, різноманіття, повнота і всебічність одержуваних знань і досліджуваних дисциплін, дозволяє з успіхом реалізовувати себе і в інших областях юриспруденції, в тому числі, пов'язаних з економічною діяльністю.

Основне завдання спеціальності передбачає оволодіння знаннями, вміннями та навичками щодо забезпечення повного та своєчасного розкриття і розслідування злочинів з безумовним дотриманням прав та свобод людини і громадянина.

Діяльність фахівців спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» спрямована на дотримання законності та порядку в державі. Вони запобігають злочину, займаються пошуком правопорушників, працюють в якості дізнавачів і слідчих. Об'єктами професійної діяльності випускників є правоохоронні та судові органи, органи внутрішніх справ, органи служби безпеки, митні органи, загальноосвітні та середні професійні навчальні заклади.

 

Професійна діяльність фахівців спеціальності «Правоохоронна діяльність» спрямована на реалізацію правових норм та забезпечення правопорядку у різноманітних сферах життя суспільства. Фахівці даної спеціальності є затребуваними на сучасному ринку праці.

За матеріалами: https://abiturients.info/uk/oblast-znaniy-new/26-grazhdanskaya-bezopasnost/262-pravoohranitelnaya-deyatelnost.

Метою навчання за програмою магістра спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»  є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють системою знань у галузі правоохоронної діяльності, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, здатні брати  участь  у  наукових дослідженнях, здатні займатися  правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю.

Теоретичним змістом предметної області є поняття, концепції, принципи і методи, які використовуються для надання поліцейських послуг. 

Здобувач вищої освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» має оволодіти методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, системного підходу до вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку; знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на створення стратегій розвитку у сфері правоохоронної діяльності, публічної безпеки і порядку; розроблення і впровадження організаційно-правових заходів підвищення ефективності правоохоронної діяльності.

В ході навчання здобувач вищої освіти вчиться застосовувати технічні та спеціальні засоби, які стоять на озброєнні в органах і підрозділах Національної поліції України.