Викладачі кафедри кримінального права Інституту права імені Володимира Сташиса прийняли участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації»

Завідувач кафедри кримінального права д.ю.н., професор О.П. Рябчинська та доцент кафедри к.ю.н. К.С. Босак прийняли участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації», яка проводилась 12-13 жовтня 2017 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України і ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

 

 

У роботі конференції взяли участь провідні вчені вітчизняних навчальних і науково-дослідних закладів (Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Національної академії правових наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії прокуратури України, Національного університету «Одеська юридична академія», Львівського державного університету внутрішніх справ, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка та ін.), а також зарубіжних країн (Німеччини, Польщі, Білорусі та ін.). Серед учасників заходу були фахівці в галузі кримінального права, кримінології, кримінально-процесуального права, керівники державних і місцевих органів влади, а також представники судових та правоохоронних органів.

Перший день роботи – 12 жовтня. Відкрив захід голова оргкомітету, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор В.Я. Тацій, який зупинився на головних складових ефективної боротьби зі злочинністю, серед яких стабільне кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство. Василь Якович також звернув увагу на необхідність проведення наукових експертиз  всіх законопроектів, чого не відбувається,  а також торкнувся питань кадрової стабільності і кадрового наповнення органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю.Він також розповів учасникам, що на І Харківському міжнародному юридичному Форумі розглядалася  пропозиція підготувати новий або нову редакцію Кримінального кодексу.

На ранковому пленарному засіданні виступили доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого М.І.Панов із доповіддю «Глобалізаційні процеси та їх вплив на стан і розвиток кримінального права», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ В.І.Шакун – «Тіньова економіка як об’єкт кримінології», кандидат юридичних наук, доцент, директор Науково-практичного центру проблем зміцнення законності и правопорядку Генеральної прокуратури Республіки Білорусь В.В.Марчук –  «Особенностиквалификациипреступления на основепринципагражданства по уголовномузаконодательствуУкраины и РеспубликиБеларусь», виконавчий директор Німецького конгресу із запобігання злочинності, ФРН Еріх Маркс –  «Німецький конгрес профілактики – розробки минулих 25 років та сучасні основні питання» та ін.
Після роботи другого пленарного засідання В.Я. Тацій провів екскурсію новою бібліотекою університету (Фото 4,5).  
13 жовтня робота проводилась за тематичними секціями. Рябчинська О.П. виступила з доповіддю «Гармонізація кримінального законодавства України з кримінальним законодавством європейських державних об’єднань як фактор оптимізації системи покарань» на  секції № 1. Загальні питання реалізації завдань і функцій кримінального права в умовах глобалізації. Босак К.С. з доповіддю «Запобіжне значення цінностей в епох глобалізації» на секції  № 3. Роль кримінології та інших наук кримінально-правового циклу у забезпеченні сталого розвитку України в умовах глобалізації.