Інститут управління Класичний приватний університет делегує досвідченого експерта для участі у роботі форуму з питань підготовки докторів філософії зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Завідувач кафедри публічного управління та землеустрою Інституту управління Класичного приватного університету Олександр Григорович Мордвінов взяв участь у круглому столі на тему „Обговорення Стандарту вищої освіти доктора філософії зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування”, який відбувся у м. Київ.

 

Розширене зібрання підкомісії науково-методичної комісії спеціальності 281 (074) Публічне управління та адміністрування з приводу обговорення стандартів вищої освіти України третього (освітньо-наукового) рівня освіти ступеня «доктор філософії» галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування залучило понад 60 осіб з числа представників вищих навчальних закладів, науковців, державних службовців.
Під час засідання були обговорені питання стосовно порядку та процедури здобуття ступеня доктора філософії спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, переліку компетентностей доктора філософії, нормативного змісту його підготовки тощо.