Науковці університету відвідали семінар-тренінг у Національному агентстві України з питань державної служби

У Національному агентстві України з питань державної служби для представників навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», з 17 по 19 жовтня проходив перший модуль семінару-тренінгу «Формування громадянських компетентностей у державних службовців та представників органів місцевого самоврядування».

 

 

Учасниками тренінгу стали 42 представника магістерських програм за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» з 13 регіонів України, які протягом трьох днів опановували кращі інтерактивні методи формування та розвитку громадянських компетентностей.
Від Класичного приватного університету участь у семінарі-тренінгу взяли Вчений секретар Вченої ради університету, професор кафедри публічного управління та землеустрою Кіктенко Оксана Володимирівна та професор кафедри публічного управління та землеустрою Кравченко Тетяна Анатоліївна.
З вітальним словом до учасників звернулась Марина Канавець, директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Національного агентства з питань державної служби України, яка підкреслила актуальність проекту: «Важливо створити передумови реформування державної служби, однією з яких є підвищення професіоналізму і компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Громадянські компетентності мають стати змістовою лінію підготовки державних службовців в рамках магістерських програм».
Керівник швейцарсько-українського проекту DOCCU в Україні Н. Протасова зазначила: «Програми семінарів-тренінгів спрямовані на підтримку реформи державної служби та реформи системи освіти в Україні. Передбачено наскрізне впровадження методик і підходів проекту в навчальний процес для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
Тренери проекту Л. Паращенко та Ю. Молчанова провели низку тренінгових занять з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ).
І. Семенець-Орлова, кандидат політичних наук, доцент кафедри соціології і політології Національного авіаційного університету, провела для слухачів семінару-тренінгу лекцію-дискусію «Формування культури громадянськості засобами ОДГ/ОПЛ. Громадянство, громадянськість і культура громадянськості: кореляція змістового наповнення у західній та вітчизняній науковій думці і практиці».

 Довідково.
DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні – це швейцарсько-український проект, який реалізується в Україні в рамках Швейцарської стратегії співробітництва для України на 2015-2018 роки, а саме в рамках її напрямку «Врядування та відновлення миру». Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (ШАРС) уповноважила Інститут міжнародних проектів в освіті Цюріхського педагогічного університету реалізувати проект DOCCU.
Донором проекту є Швейцарска Конфедерація.
Виконавцем проекту є Цюріхський педагогічний університет (Швейцарія).
Партнерами з реалізації проекту в Україні є Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ), Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів (КОІПОПК) та Одеський обласний інститут удосконалення вчителів (ООІУВ). НАДУ координує реалізацію DOCCU в Україні.
Головна мета проекту – підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні через:
• систему навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
• систему післядипломної освіти викладачів ВНЗ, вчителів і керівників шкіл.
Проект покликаний удосконалити процес співпраці між органами державної влади, системою освіти та громадськістю для створення демократичного середовища у місцевих громадах.