Науковці Інституту управління Класичного приватного університету на тренінгу від Академії лідерства Ради Європи 2017

Нещодавно відбулась чергова сесія Тренінгу для тренерів Академії лідерства Ради Європи. Заняття цього разу були сфокусовані на викладанні для представників органів місцевого самоврядування питань організаційного, інституційного лідерства, в тому числі: як забезпечити ефективне управління персоналом ради, впровадити високі стандарти організаційної культури, стимулювати працівників до навчання, навчити бачити широкий спектр стратегічних перспектив розвитку, забезпечувати динамічність та продуктивність розвитку громади з орієнтацією на результат.

 

 

У тренінгу взяла участь професор кафедри публічного управління та землеустрою Інституту управління, д.держ.упр., проф. Тетяна Анатоліївна Кравченко.
Окремою темою тренінгу стало дослідження тренерами питань викладання гендерних питань. Рівність прав та можливостей, недискримінація, рівний доступ до правосуддя, повага до гідності кожного, гендерні цілі місцевої влади, Європейська конвенція з прав людини, Стратегія гендерної рівності Ради Європи, Європейська хартія рівності чоловіків та жінок і ряд інших питань було обговорені за участі фахівців Ради Європи.